Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91460
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šalkauskienė, Vilma;Gudritienė, Daiva
Title: Georeferencinio pagrindo plotinių objektų atnaujinimas taikant 2015 m. aerofotografijos duomenis
Other Title: The update of areal objects of geo-referencing foundation using the data of aerial photography of 2015
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2017, nr. 2(13)
Extent: p. 105-110
Date: 2017
Keywords: georeferencinis pagrindas;užstatyta teritorija;miškai;vandens telkiniai;georeferential data;built-up area;forests;bodies of water
Abstract: Žemės dangos objektai yra vaizduojami georeferenciniame duomenų rinkinyje ir nuolat kinta. Jų pokyčius tiksliai galima analizuoti naudojant kompiuterines ir interaktyvias informacines sistemas. Vienas svarbiausių kompiuterinių informacinių sistemų pranašumų – su jų pagalba padarytus žemėlapius galima nuolat tobulinti ir atnaujinti. Georeferencinių duomenų atnaujinimas pasirinktoje teritorijoje buvo atliekamas su ArcGIS programine įranga. Išanalizavus visos Lietuvos žemės dangos duomenis, buvo pasirinkta vietovė, atitinkanti šiuos kriterijus: įvairus kraštovaizdis, gausu skirtingų objektų (užstatytų teritorijų, miškų, vandens telkinių), netoli esantis miestas ir geras susisiekimas su didmiesčiais. Straipsnyje pateikiami atnaujinti georeferenciniai duomenys ir išanalizuotas atnaujintų pasirinktos vietovės užstatytų teritorijų, medžiais ir krūmais apaugusių teritorijų, kūdrų, baseinų, ežerų, tvenkinių duomenų kitimas 2008–2015 m. Pagal gautus rezultatus nustatyta, kad pasikeitimai buvo visuose analizuojamuose sluoksniuose. Tai ir parodo, kad žemės dangos objektai nuolat kinta. Didžiausias pokytis nustatytas užstatytų teritorijų duomenyse. Net 41 % užstatytos teritorijos plotų lyginant 2008 m. su 2015 m. pasikeitė (t. y. buvo patikslintos senosios ribos, aptiktos naujos ir panaikintos nebeegzistuojančios užstatytos teritorijos), atsirado 125 naujos medžiais ir krūmais apaugusios teritorijos, 46 pasikeitimai yra kūdrų ir baseinų sluoksnyje
Land cover objects are reflected in a set of georeferential data and are constantly changing. These changes can be accurately examined by computer and interactive information systems. One of the main advantages of computer information systems is the fact that their maps can be constantly improved and updated. The update of georeferential data was conducted in a selected area using the ArcGIS software. After the analysis of the Lithuanian land cover data, the area meeting the following criteria was selected: a diverse landscape, the abundance of different objects (built-up areas, forests, bodies of water), an adjacent city and good access to major metropolitan areas. The article presents the updated georeferential data and tracks changes in the updated data of built-up areas, areas overgrown with trees and shrubs, dams, swimming pools, lakes, ponds and roads in the selected area within the period from 2008 to 2015. The results revealed that changes occurred in all analysed layers. It proves that land cover objects are constantly changing. The greatest change was observed in the data of built-up areas. In comparison with 2008, in 2015 even 41% of built-up areas was changed (i.e. the old boundaries were revised, new and defunct built-up areas were discovered), 125 new areas have overgrown with trees and bushes and 46 changes were observed in ponds and pools
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91460
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.24 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.