Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91448
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gudritienė, Daiva;Abalikštienė, Edita
Title: Marijampolės savivaldybės žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo tendencijos
Other Title: Declaration tendencies of agricultural land and crop areas in the municipality of Marijampole
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2017, nr. 2(13)
Extent: p. 56-61
Date: 2017
Keywords: žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai;pasėlių deklaravimas;agricultural land and crop areas;declaration of crops
Abstract: Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ūkininkams mokamos išmokos už gyvulių auginimą, auginamas žemės ūkio kultūras ir už žemės dirbimą bei prižiūrėjimą. Pasėlių deklaravimas leidžia papildyti ūkio ir šeimos pajamas. Lietuva yra agrarinė šalis, o Marijampolės rajonas yra labai palankus ūkininkauti, todėl gerai atspindi šalies agrarines tendencijas. Dėl šios priežasties tyrimui buvo pasirinktas būtent šis rajonas. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti žemės ūkio naudmenų ir kitų laukų deklaravimo pokyčius bei deklaruojamų pasėlių kaitą 2011–2015 m. Marijampolės savivaldybėje. Tikslui įgyvendinti iškelti šie uždaviniai: išnagrinėti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo tvarkos pokyčius 2011–2015 m.; nustatyti Marijampolės savivaldybės deklaruojamų pasėlių kaitos tendencijas. Tyrimo objektas – žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai Marijampolės savivaldybėje. Atlikus tyrimą nustatyta, kad paraiškų skaičius mažėja ( pateiktų paraiškų skaičius 2011– 2015 m. nuo 2626 sumažėjo iki 2385, t. y. 241 vnt., tai sudaro 9 proc.), o deklaruotų pasėlių plotas didėja (2011–2015 m. deklaruotų pasėlių plotas Lietuvoje didėjo nuo 2,736 tūkst. ha iki 2,867 tūkst. ha, tai yra 5 proc.). Pateikti duomenys atspindi ūkių stambėjimą. Marijampolės savivaldybėje pagrindiniai vyraujantys pasėliai yra žieminiai kviečiai, toliau ganyklos pievos iki 5 metų, vasariniai kviečiai, žieminiai rapsai ir daugiametės ganyklos. Žieminių kviečių deklaruojamas plotas nuo 2011 m. iki 2015 m. padidėjo 25 proc. Ganyklos pievos sumažėjo 6584 ha ploto, tai sudaro 62 proc. Vasarinių kviečių plotas sumažėjo 5 proc. Žieminiai rapsai padidėjo 3050 ha deklaruojamo ploto, t. y. 75 proc. Daugiamečių ganyklų 2011–2014 m. buvo panašus plotas, bet 2015 m. išaugo iki 7142 ha ploto, 74 proc
Following the accession of Lithuania to the European Union, farmers started to receive payments for farming, cultivation of agricultural crops as well as the maintenance of land. The declaration of crops makes it possible to supplement farm and family income. Lithuania is an agrarian country, and the district of Marijampole is in very favorable conditions and therefore well reflects the country's agrarian tendencies. For this reason, this district was chosen for the research. The purpose of this research is to analyze the changes of declarations of agricultural land and other fields as well as the change of declarations of crops during the period of 2011-2015 in the municipality of Marijampole. The following tasks have been implemented to achieve the goal: to analyze the changes in the procedure for declaration of agricultural land and crop areas during 2011-2015; to present the trends of declared crops in the municipality of Marijampole. The object of the research are the areas of agricultural land and crops in the municipality of Marijampole. The investigation revealed that the number of applications decreases (the number of applications decreased from 2626 to 2685 from 2011 to 2015, ie by 241, 9%), while the declared area of crops increased (in 2011-2015 the declared area of crops increased from 2,736 thousand hectares to 2,867 thousand hectares, that is, by 5 per cent). The data provided reflect the increase in holdings. In the municipality of Marijampole, the main prevailing crops are winter wheat, followed by meadows up to 5 years old, spring wheat, winter rapeseed and permanent pasture.The area of declared winter wheat since 2011 till 2015 increased by 25%. The area of pastures decreased by 6584 hectares, which comprises 62%. The area of summer wheat decreased by 5%. Winter rapeseed increased by 3050 ha of declared area, i.e. 75 percent The permanent pasture in 2011-2014 was a similar area, but in 2015 it has grown to 7142 ha, 74%
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91448
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.