Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91425
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Velička, Rimantas;Butkevičienė, Lina Marija;Pupalienė, Rita;Kriaučiūnienė, Zita;Kosteckas, Robertas;Kosteckienė, Silvija;Klusavičius, Edvinas;Meškauskas, Simonas
Title: Sėjos laiko įtaka žaladarių plitimui vasarinių rapsų (Brassica napus L.) pasėliuose
Other Title: The effect of sowing time on pest spreading in spring oilseed rape crop
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2017, t. 24, nr. 4
Extent: p. 143–156
Date: 2017
Keywords: vasariniai rapsai;sėjos laikas;ligos;kenkėjai;spring oilseed rape;sowing time;diseases;pests
Abstract: Lauko eksperimentai atlikti 2015–2017 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Tyrimų tikslas  –  įvertinti sėjos laiko įtaką žaladarių paplitimui vasarinių rapsų pasėliuose. Vasariniai rapsai pradėti sėti dirvai pasiekus fizinę brandą. 2015–2016 m. rapsų sėjos laikas buvo vėlinamas kas penkios, o 2017 m. – kas septynios dienos. 2015 m. sėjos laikas esminės įtakos juodosios dėmėtligės (Alternaria brassicae (Brek.) Sacc.)) paplitimui neturėjo. Ligos pažeidimų intensyvumas priklausė nuo meteorologinių sąlygų. Sėjos laikas turėjo reikšmingos įtakos verticiliozės (Verticillium dahlia (Kleb.)) paplitimui: sėjant rapsus gegužės mėn. ligos pažeistų stiebų buvo 6,4 % mažiau. palyginti su sėtais balandžio mėn. 2016 ir 2017 m. vėliausiai pasėtų rapsų ankštaras juodoji dėmėtligė pažeidė esmingai stipriau, nei sėtų anksčiau. 2016 m. verticiliozė 3,7 karto labiau išplito pasėlyje, vasarinius rapsus pasėjus gegužės 10 d., palyginti su kitais sėjos laikais. 2017 m. verticiliozei plisti vasarinių rapsų pasėliuose didesnę įtaką turėjo vėsesnis nei įprasta vegetacijos laikotarpis ir gausūs krituliai, mažesnę  –  laikas. 2015  m. kryžmažiedinių spragių (Phyllotreta  spp.) pažeidimų intensyvumas rapsų skilčialapių tarpsniu (BBCH 10-19) reikšmingai 2,7 karto didėjo pasėjus nuo balandžio 30 iki gegužės 20 d. Rapsinis žiedinukas (Meligethes aeneus  F.) mažiausia paplito rapsus pasėjus optimaliu laiku (balandžio 30 ir gegužės 5 d.). 2016–2017 m. kryžmažiedinės spragės intensyviau buvo paplitę balandžio mėn. sėtuose pasėliuose, esmingai stipriau buvo pažeisti ir rapsų skilčialapiai. 2016 m. rapsiniai žiedinukai labiausiai buvo išplitę anksčiausiai (balandžio  10  d.) sėtame pasėlyje. Esminis kenkėjų sumažėjimas nustatytas rapsus pasėjus gegužės mėn
The field experiments were conducted at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University in 2015–2017. The aim of the experiment was to evaluate the influence of sowing time on spreading of pests and diseases in spring oilseed rape crop. The first sowing occurred when soil reached physical maturity, the other sowing dates were every 5 days in 2015–2016 and every 7 days in 2017. In 2015, the sowing time did not have a significant effect on the distribution of Alternaria brassicae. Meteorological conditions strongly influenced the severity of the disease. The sowing date had a  significant influence on the  distribution of Verticillium dahliae: in the  spring rape crop sown in May, the  stems were damaged by 6.4%, less compared to the  crop sown in April. In 2016–2017, the  rape seedlings in the  plots of the  latest sowing were significantly more damaged compared with those of earlier sowing dates. In 2016, spreading of Verticillium longisporum significantly increased by 3.7 times in the crop of spring rape sown on 10 May compared to other sowing dates. In 2017, the  spreading of Verticillium dahliae in spring rape crops was more influenced by a  colder than usual vegetation period and an abundant rainfall than the sowing time. In 2015, the intensity of Phyllotreta spp. damage in the rape seedling period (BBCH 10-19) significantly increased by 2.7 times with the  sowing date from 30 April to 20 May. The spreading of Meligethes aeneus was the least in the  spring oilseed rape sown at the optimal time (30 April and 5 May). In 2016–2017, Phyllotreta spp. were more intensively spread in the crops sown in April, and rape seedlings were significantly more damaged. In 2016, Meligethes aeneus were most widely spread in the spring rape crop of the earliest sowing (4 October)
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3590
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.