Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91424
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gudritienė, Daiva;Sinkevičiūtė, Vilma
Title: Vietovės aukščio nustatymo tikslumas su Lietuvos erdvinės informacijos portalo pagalba
Other Title: The accuracy of area's altitude determination with the assistance of Lithuanian portal of spatial information
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2017, nr. 2(13)
Extent: p. 51-55
Date: 2017
Keywords: Lietuvos erdvinės informacijos portalas (geoportal.lt);lazerinis skenavimas (LIDAR);altitudės;Lithuanian spatial information portal (geoportal.lt);laser scanning (LIDAR);altitudes
Abstract: Geoportal.lt – valstybės informacinė sistema, skirta tam, kad geografiniai duomenys, žemėlapiai ir el. paslaugos būtų lengvai pasiekiami visiems vartotojams. Portale viešam vartotojui pateikiamas ir reljefo aukščių profilio braižymas, taško vietovėje aukščio nustatymas.Tai atliekama įrankiu – ,,Nustatyti taško vietovėje aukštį“. Tai vienas naujausių geoportal.lt svetainės įrankių, apie kurio tikslumą nėra atlikta tyrimų, GIS centro teikiamoje informacijoje nurodoma, kad jis tenkina mastelio 1:50000 žemėlapio reikalavimus. Šis įrankis pasirinktas tyrimo objektu, o tyrimo tikslas – ištirti Lietuvos erdvinės informacijos portalo ( geoportal.lt) įrankio „Nustatyti taško vietovėje aukštį“ teikiamų duomenų tikslumą esant skirtingai žemės dangai. Tyrimui atlikti taikyti šie tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė; kartografinės medžiagos analizė; lauko matavimai bei duomenų apdorojimas; duomenų palyginimoji analizė. Duomenys apdoroti GeoMap ir Mikrosoft Exsel programomis. Atlikus tyrimą nustatyta, kad dažniausiai pasitaikančios paklaidos yra nuo 0,5 m. iki 1,5 m. Atsižvelgiant į tai, kad geoportal.lt svetainė veikia ortofotografinio žemėlapio pagrindu, kurio tikslumas 1 m., o aptariamas įrankis parodo artimiausio žinomo taško aukštį, galima teigti, kad gautos paklaidos yra leistinos. Apibendrinant gautus duomenis galima teigti, kad įrankis yra patikimas. Duomenų patikimumas esant mažai žemės dangai yra 91 proc. Lyginant su topografiniais analoginio formato žemėlapiais, kuriuose pateikti aukščiai nesutampa net iki 10 m, įrankis yra patikimas net ir esant didžiausiai paklaidai
The geoportal.lt is a state information system whose scope is to allow all data users to freely access geographic data, maps and e-services. The portal also allows drawing relief altitude profile and set the altitude of point on location. It is performed by applying the tool “Set altitude of point on location”. It is one of the newest tools of geoportal.lt website, whose accuracy has not been analysed, and which, according to the information provided by GIS Centre, complies with the requirements set for 1:50000 scale maps. This tool is selected as an object of research, while the aim of the research is to analyse the accuracy of data provided by Lithuanian spatial information portal tool “Set altitude of point on location” in case of different land covers. The following methods of investigation have been employed: literary analysis; the analysis of cartographic material; field measurements and data processing; comparative analysis of data. The data is processed using Geomap and Microsoft Excel programmes. After the analysis has been carried out, it was established that the most common errors in all types of land covers are from 0.5 m to 1.5 m. Taking into consideration that the website geoportal.lt operates on the basis of orthographic map whose accuracy is 1 meter and the discussed tool shows the altitude of the nearest known point, it can be stated that the obtained presumptions are permissible. The reliability of the data is 91 per cent in thin land cover. To compare it with topographic maps of analogous format, where the errors of altitudes may reach up to 10 meters, the tool is reliable even in case of major errors
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91424
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.57 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

328
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

36
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.