Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91386
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Stravinskienė, Vaiva
Title: Žemės ūkiui tinkamų teritorijų nustatymas
Other Title: Determination of territories suitable for agriculture
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2017, nr. 2(13)
Extent: p. 100-104
Date: 2017
Keywords: palankios ūkininkauti teritorijos;GIS;daugiakriterinė analizė;territories favourable for farming;GIS;multicriteria analysis
Abstract: Straipsnyje analizuojama tinkamų žemės ūkiui teritorijų parinkimas taikant GIS technologijas, atsižvelgiant į kriterijus, lemiančius darnų žemės ūkio vystymąsi bei plėtrą. Palankios ūkininkauti teritorijos pasirinktame rajone buvo vertinamos pagal žemės melioracijos būklę, žemės našumo balą, reljefo šlaituotumą, kelių tinklą, susisiekimą. Tiriamame Jonavos rajono dalies plote melioracijos būklė yra labai gera – nemelioruojama yra tik miškų užimama žemė, likusi teritorija iš esmės yra sausinama drenažu, keli plotai sausinami grioviais. Teritorijos vidutinis našumo balas – 42,3, jis yra aukštesnis negu Lietuvos vidutinis našumo balas 39,1. Tiriamame Jonavos rajono dalies plote vietinių kelių tinklas yra patenkinamos kokybės. Teritorijos reljefas yra sąlyginai lygus, šlaituotumas pasitaiko tik vietomis ir svyruoja nuo 0 iki 59 proc. Taikant ArcGIS programinę įrangą sukurtas modelis teritorijų parinkimui pagal pasirinktus kriterijus bei kriterijų reikšmingumą. Nustatyta, kad didžioji tiriamojo Jonavos rajono dalis yra palanki žemės ūkiui, sudarytas tinkamiausių žemės ūkiui teritorijų žemėlapis
The article analyses the selection of territories suitable for agriculture using GIS technologies and taking into account the criteria influencing the sustainable development of agriculture. The territories favourable for farming in the chosen area were assessed according to the state of land reclamation, the land productivity score, the sloping of the terrain, the road network, and communication. The state of land reclamation in the researched part of the Jonava district is very good – only forest land is non-reclaimed, the rest of the territory is mainly drained by drainage and several areas are drained by ditches. The territory's average productivity score is 42.3, it is higher than the average productivity rate of Lithuania of 39.1. In the researched area of the Jonava district a network of local roads is of satisfactory quality. The terrain is relatively flat, slopes occur only in some places and ranges from 0 to 59 percent. ArcGIS software has developed a model for the selection of territories according to selected criteria. It has been determined that the majority of the analysed Jonava district is favourable for agriculture, the map of the most suitable territories for agriculture is established
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91386
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.