Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91113
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Gruznova, K. A;Bashmakov, D. I;Brazaitytė, Aušra;Duchovskis, Pavelas;Lukatkin, A. S
Title: Efficiency index as the integral indicator of Triticum aestivum response to growth regulators
Other Title: Efektyvumo indeksas kaip Triticum aestivum reakcijos į augimo reguliatorius integralus rodiklis
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 104, Nr. 4 (2017)
Extent: p. 299-304
Date: 2017
Note: e-ISSN 2335-8947
Keywords: Cytodef;Epin-Extra®;oksidacinis stresas;Ribav-Extra®;sunkieji metalai;Thidiazuron;Cytodef;Epin-Extra®;heavy metals;oxidative stress;Ribav-Extra®;Thidiazuron
Abstract: Siekiant pagerinti augalų sunkiųjų metalų toleranciją, tirtas sintetinių Thidiazurono (TDZ), Cytodefo (CTD) bei Epin-Extra® (24-EB) ir natūralaus Ribav-Extra® (RE) augalų augimo reguliatorių efektyvumas. Tikslui pasiekti buvo parinkti tokie parametrai: ašinis augimas kaip augalų reakcijos į aplinką integralus rodiklis), superoksido pokyčiai (oksidacinio streso rodiklis), malono dialdehido kiekis (oksidacinio pažeidimo laipsnio augaluose rodiklis), katalazės aktyvumas (antioksidacinės apsaugos sistemos aktyvumo rodiklis) ir augimo reguliatorių geba pakeisti sunkiųjų metalų absorbciją bei translokaciją augaluose. Efektyvumo indeksas apskaičiuotas remiantis žieminių kviečių daigų, paveiktų 10 μM arba 1 mM Zn2+, Cu2+ ir Ni2+ ar Pb2+ sunkiaisiais metalais, tyrimo rezultatais. Taip pat buvo sukurta empirinė augalų augimo reguliatorių efektyvumo skalė. Nustatyta, kad tirtų augimo reguliatorių efektyvumas, atsižvelgiant į toleranciją sunkiesiems metalams, didėjo taip: TDZ < CTD < RE < 24-EB
In the current study we investigated the effectiveness of synthetic Thidiazuron (TDZ), Cytodef (CTD), Epin- Extra® (24-EB) and natural Ribav-Extra® (RE) plant growth regulators (PGR) with a view to improving the heavy metal-tolerance in intact plants. To evaluate the effectiveness of PGR we chose the following parameters: the axial growth (as an integral indicator of the plant response to the environment), the superoxide generation (as an indicator of oxidative stress), the malondialdehyde (MDA) content (as an indicator of oxidative damage degree in plants), catalase (CAT) activity (as an indicator of the antioxidant defence systems activity) and the PGR capacity to change absorption and translocation of heavy metals in plants. The efficiency index was estimated on the basis of the results of winter wheat (Triticum aestivum L.) seedlings affected by 10 μM or 1 mM Zn2+, Cu2+ and Ni2+ or Pb2+ heavy metals. An empirical scale of the efficiency of PGR was developed. The study found that the efficiency of the PGR investigated with respect to tolerance of heavy metals increased as follows: TDZ <CTD <RE <24-EB
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/11/104_4_str38.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Apr 24, 2021

Page view(s)

41
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.