Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91102
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Česonienė, Laima;Dapkienė, Midona;Šileikienė, Daiva;Rekašienė, Vaiva
Title: Impact of Wastewater Treatment Plant on Water Quality of the River Mažoji Sruoja, Plungė District
Other Title: Plungės miesto nuotekų poveikis Mažosios Sruojos upės vandens kokybei
Is part of: Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija., 2017, Vol. 73, No. 3
Extent: p. 32-44
Date: 2017
Note: eISSN 2029-2139
Keywords: Nuotekų valymo įrenginiai;upių vandens kokybė;biogeninės medžiagos;wastewater treatment plant discharger;river water quality;biogenic materials
Abstract: Neigiamą poveikį Lietuvos paviršinių vandens telkinių būklei daro tiek pasklidoji tarša, tiek ir sutelktoji tarša, ypač tarša biogeninėmis medžiagomis. Didelė teršalų dalis į paviršinius vandens telkinius patenka su buitinėmis nuotekomis iš Lietuvos miestų. Straipsnyje analizuojamas Plungės miesto nuotekų poveikis Mažosios Sruojos upės vandens kokybei. Mažosios Sruojos upės vandenyje 2009–2014 m. laikotarpiu nustatyti esminiai taršos skirtumai 100 m aukščiau nuotekų išleistuvo ir 500 m žemiau nuotekų išleistuvo pagal bendrąjį fosforą, bendrąjį azotą, amonio azotą. Nustatyta, kad upės vandens kokybė kinta skirtingų sezonų metu. Pastebėtas taršos bendruoju azoto sezoniškumas tirtos upės vandenyje. Plungės miesto nuotekos daro poveikį Mažosios Sruojos upės vandens kokybei. Nustatyta statistiškai reikšminga teigiama koreliacija (p<0,05) tarp išvalytų nuotekų ir visų tirtų upės vandens kokybės rodiklių koncentracijų žemiau nuotekų išleistuvo. Kritulių kiekis turi įtakos Mažosios Sruojos upės vandens kokybei tik 100 m aukščiau išleistuvo
Lithuanian surface water bodies are negatively affected by diffuse pollution from agricultural activity and point source pollution, which results in an urgent problem – pollution with biogenic materials. A major part of point source pollution reaches surface water bodies together with domestic wastewater from Lithuanian towns and cities. The article analyses the impact of a wastewater treatment plant (WWTP) on water quality of the River Mažoji Sruoja, Plungė district. Essential differences at 100 m distance above the wastewater discharger and 500 m below the wastewater discharger according to total phosphorus, total nitrogen and ammonia nitrogen were established in the water of the River Mažoji Sruoja. Plungė City wastewater has an impact on the water quality of the River Mažoji Sruoja. A statistically significant positive correlation (p < 0.05) was identified between treated wastewater and concentration indices of the tested river water quality below the discharger of the wastewater treatment plant. Water quality of the River Mažoji Sruoja changed in different seasons of the year. A change in nitrogen compound content mostly reflected seasonal changes in the River Mažoji Sruoja. Major concentration of the materials was established during the cold period and minor during the warm period. Maximum BOD7 values were determined in summer and minimum in winter. The total phosphorus seasonal fluctuation was insignificant
Internet: http://erem.ktu.lt/index.php/erem/article/view/16268
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.99 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

42
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.