Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91086
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Raudonius, Steponas
Title: Application of statistics in plant and crop research: important issues
Other Title: Statistikos taikymas augalų ir pasėlių tyrimuose: svarbiausi aspektai
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 104, Nr. 4 (2017)
Extent: p. 377-382
Date: 2017
Note: e-ISSN 2335-8947
Keywords: dispersinė analizė;eksperimento planavimas;pakartojimas;regresija;analyses;ANOVA;design;experiment;regression;replication
Abstract: Siekiant sėkmingai atlikti augalų ir pasėlių tyrimus, labai svarbi prielaida yra tinkamas eksperimentinės statistikos taikymas. Šios srities tyrėjai skiria nepakankamai dėmesio tinkamam statistikos taikymui visais tyrimo etapais. Straipsnio tikslas – atkreipti dėmesį į svarbiausius plačiai taikomų statistinių metodų momentus atliekant augalų ir pasėlių tyrimus. Jame aptariama tyrimo planavimo ir statistinės analizės vienovė, pagrindinių statistinės analizės prielaidų ir duomenų transformavimas, dispersinė analizė, regresinė ir koreliacinė analizės, tyrimo rezultatų pateikimas. Pateikiama patarimų, kaip tinkamai taikyti statistinius metodus visais augalų ir pasėlių tyrimo etapais. Straipsnyje neanalizuojami metodai, kurių neapima tradicinė dispersinė bei regresinė analizė ir kuriems taikyti reikia sudėtingesnių kompiuterinių programų
Proper application of experimental statistics is very important issue in plant and crop research. Results of the surveys of research papers published in agricultural and biological journals show that very often statistics is used or interpreted incorrectly by authors. Researchers usually do not pay enough attention to correct statistics application in all stages of the investigation. The aim of this paper is to stress the main points on widely used statistical methods in plant and crop research. The paper includes topics on research design and statistical analyses, basic assumptions and transformations, ANOVA application, regression and correlation analyses, presentation of research results. Suggestions on proper usage of statistical methods in all stages of crop research are provided. This paper does not cover statistical methods which are beyond traditional ANOVA and regression and more advanced computer packages are needed to perform them
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/11/104_4_str48.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

37
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.