Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90990
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vaznonienė, Gintarė;Pakeltienė, Rasa
Title: Methods for the assessment of rural social infrastructure needs
Is part of: European countryside. Warsaw : De Gruyter, 2017, Vol. 9, iss. 3
Extent: p. 526-540
Date: 2017
Keywords: Kaimo socialinė infrastruktūra;Kaimo vietovė;Kaimo bendruomenė;Poreikių nustatymo metodai;Rural social infrastructure;Rural area;Rural community;Needs assessment methods
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojami poreikių kaimo socialinės infrastruktūros paslaugoms tyrimo metodai. Kaimo socialinė infrastruktūra yra svarbus kaimo vietovių gyvavimo elementas ir ji apibūdinama įvairiai: socialinė ekonominė sistema, pagrindinės paslaugos teikiamos vietos bendruomenei, “socialinis tiltas” įvairių socialinių grupių integracijai į visuomenę skatinti, faktorius lemiantis žmogiškųjų poreikių patenkinimą ir žmogiškųjų teisių užtikrinimą. Be minėtos socialinės infrastruktūros svarbos kaimo vietovėms ir kaimo bendruomenei, išryškėja ir poreikių kaimo socialinės infrastruktūros paslaugoms tyrimo metodų identifikavimo apribojimai/stoka mokslinėje literatūroje. Šio tyrimo tikslas yra išanalizuoti poreikių kaimo socialinės infrastruktūros paslaugoms tyrimo metodus. Atliekant tyrimą keliamas ir nagrinėjamas šis probleminis klausimas: kokie skirtingi poreikių kaimo socialinės infrastruktūros paslaugoms tyrimo metodai gali būti taikomi planuojant socialinės infrastruktūros pokyčius ir plėtros galimybes? Tyrimo rezultatai atskleidė, kad įvairūs tyrime išanalizuoti poreikių tyrimo metodai yra svarbūs, tačiau, įgyvendinant socialinės infrastruktūros pokyčius, dėmesys dažniau fokusuojamas į keletą metodų, kurie priklauso nuo tokių esminių faktorių kaip kaimo vietovės (kaip teritorijos) specifiškumas ir kaimo bendruomenės bruožų
This article reveals the importance of different methods for assessment of social infrastructure (SI) development needs in rural areas. Rural social infrastructure is a significant element of rural territories interpreted in different ways: as social and economic system, basic services for local community, social bridge for integrating different social groups into the society, important factor for satisfaction of rural people’s needs and acknowledgement of their human rights. Besides the mentioned importance of SI to rural areas and rural community, the lack of exploration of methods for analysis of the needs for developing rural social infrastructure has been noticed in the scientific literature. The research aim is therefore to analyse the methods for assessment of needs of rural social infrastructure. The research question has been set accordingly: how different methods for need analysis could be applied to social infrastructure planning and development? The research results show that need analysis is generally linked to various methods, but for the SI planning, development and implementation specifically, there are certain methods, the application of which depends on specifics of rural areas (as territory) and features of local community
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/90990/2/ISSN1803-8417_2017_V_9_3.PG_526-540.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/90990
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.57 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

6
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons