Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90918
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Vaidelys, Tadas;Straigytė, Lina
Title: Vietinių medžių rūšių vegetacijos trukmė skirtinguose miesto želdynuose
Other Title: Length of grow season for native tree species in different green spaces
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2017, t. 24, nr. 2
Extent: p. 62-71
Date: 2017
Keywords: priemiesčio miškai;paprastasis klevas;mažalapė liepa;karpotasis beržas;paprastasis ąžuolas;fenologija;peri-urban forest;Acer platanoides;Tilia cordata;Betula pendula;Quercus robur;phenology
Abstract: Medžių rūšių vegetacijos periodo trukmės pokytis yra geras besikeičiančios aplinkos indikatorius, ypač miesto želdynuose. Tyrimo tikslas – nustatyti vietinių medžių rūšių vegetacijos trukmę skirtinguose miesto želdynuose. Medžių vegetacija stebėta 2013–2015 m. Kauno miesto želdynuose ir prie - miesčio miškuose. Nustatyta, kad želdynų tipai mažiausią įtaką turėjo pa - prastojo ąžuolo ( Quercus robur L.), o didžiausią – paprastojo klevo ( Acer platanoides L.), mažalapės liepos ( Tilia cordata Mill.) ir karpotojo beržo ( Betula pendula Roth) vegetacijos trukmei. Didžiausi vegetacijos trukmės skirtumai (paprastojo klevo 6–12 dienų, mažalapės liepos 10–15 dienų ir karpotojo beržo 5–9 dienos) tarp priemiesčio miškų ir plačių gatvių želdy - nų buvo statistiškai reikšmingi. Ilgiausiai aktyviai augo paprastieji ąžuolai priemiesčio miškuose 2013 m., trumpiausiai – mažalapės liepos gatvių žel - dynuose 2015 m. Paprastasis ąžuolas (įvertinant ilgą jo vegetacijos truk mę) yra tinkamiausia rūšis visų tipų miesto želdynuose. Mažalapė liepa yra ma - žiausiai tinkama miesto želdynams dėl rūšies savybės trumpiausiai vege - tuoti ir didelio gatvės poveikio vegetacijos trukmei
The grow season length of native species is a good indicator of the changing environment, especially in urban green spaces. The aim was to determine the length of the grow season for native tree species in different types of green spaces. Tree vegetation was observed in Kaunas city green spaces and peri-urban forests in 2013–2015. It was found that types of green spaces less affected the grow season length of pedanculate oak (Quercus robur L.). The differences of the oak vegetation duration between the types of green spaces were not significant for all three research years. The types of green spaces more affected the grow season length of Norway maple (Acer platanoides L.), small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) and silver birch (Betula pendula Roth). The growth duration (for maple 6–12 days, for lime 10–15 days and for birch 5–9 days) was longer in broad street greeneries than in peri-urban forests. All differences of the growth duration between peri-urban forests and broad street greeneries were statistically significant. Pedanculate oak from peri-urban forests had the longest vegetation in 2013, while the vegetation of small-leaved lime from street greeneries was shortest in 2015. Pedanculate oak is the most suitable tree species to grow in urban parks and street greeneries because it has the longest grow season. Small-leaved lime is the least suitable tree species to grow in urban parks and street greeneries because it has the shortest grow season, especially in street greeneries
Internet: https://doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v24i2.3500
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.