Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90897
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Aleinikovienė, Jūratė;Armolaitis, Kęstutis;Česnulevičienė, Rūta;Žėkaitė, Vilma;Muraškienė, Milda
Title: The status of soil organic matter decomposing microbiota in afforested and abandoned arable Arenosols
Other Title: Dirvožemio organines medžiagas skaidančios mikrobiotos būklė apželdintuose ir dirvonuojančiuose ariamuose smėlžemiuose
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 104, Nr. 3 (2017)
Extent: p. 195-202
Date: 2017
Note: e-ISSN 2335-8947
Keywords: apželdinta arba dirvonuojanti žemė;ariami smėlžemiai;dirvožemio mikrobiota;gausumas ir įvairovė;lignino monomerai;organinė anglis;abundance and diversity;afforestation or abandonment;arable Arenosols;lignin monomers;organic carbon;soil microbiota
Abstract: Organines medžiagas skaidančios dirvožemio mikrobiotos ypatybės (gausumas ir įvairovė) tirtos artuose smėlžemiuose (SD), kuriuose (i) prieš 45 metus įveisti paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) želdiniai arba (ii) buvusios žemės ūkio naudmenos dirvonavo 12 metų. Dirvožemio mikrobiotos gausumas vertintas dviejų horizontų – organinių (miško paklotės bei dirvone susiformavusio žolyno apmirusių nuokritų) ir mineralinių (buvusiame artame Ap horizonte) – 0–2 bei 2–10 cm gylio smėlžemių sluoksnių suspensijų sėjos ant agarizuotų etaloninių ir papildytų mineralinėmis medžiagomis bei įvairiais lignino monometrais mitybinių terpių metodu. Mikrobiotos įvairovė smėlžemių viršutiniame mineraliniame 0–10 cm gylio sluoksnyje nustatyta pagal citochromo P450 geno atitikties dažnumą. Didžiausias dirvožemio mikrobiotos gausumas buvo nustatytas artų smėlžemių organiniuose horizontuose ir ypač pušies želdinių miško paklotėje, kur vidutinis mikrobiotos gausumas buvo nuo 4–10 iki net 20–30 kartų didesnis nei dirvožemio viršutiniuose mineraliniuose sluoksniuose. Tačiau dirvonuojančių artų smėlžemių viršutiniuose mineraliniuose sluoksniuose vidutinis mikrobiotos, taip pat ir ligniną skaidančios mikrobiotos, gausumas buvo vidutiniškai 2–5 kartus didesnis nei pušies želdiniuose. Be to, dirvonuojančiuose smėlžemiuose nustatyta du kartus didesnė mikrobiotos įvairovė, nes juose esanti mikrobiota buvo gimininga aktinobakterijoms ir proteobakterijoms, o 45 metų amžiaus pušies želdiniuose organines medžiagas skaidanti mikrobiota – tik proteobakterijoms
Organic matter decomposing soil microbiota status (abundance and diversity) have been investigated in former arable Arenosols (AR) that (i) were afforested 45 years ago with Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations or (ii) abandoned for the last 12 years (since 1993). The abundance of soil microbiota in soil organic layer (forest floor or dead grass fall) and in surface 0–2 and 2–10 cm mineral layers of former ploughed Ap horizon was estimated by the standard method of sowing organic or mineral soil suspensions on the agarised nutrient standard media and on media supplemented by mineral substances and different lignin monomers. The diversity of soil microbiota was determined only in surface mineral layers and was expressed according to the occurrence of the cytochrome P450 gene in mineral soil. The highest abundance of soil microbiota was found in organic layers of former arable Arenosols, especially, in forest floor of pine plantations, where mean abundance of microbiota was from 4–10 to even 20–30-fold higher than in surface mineral layers of former arable horizon. However, in the studied surface mineral soil layers mean microbial abundance, including lignin decomposing microbiota, was on average by 2–5 times higher in abandoned land than in pine plantations. In addition, it was determined that the microbiota diversity was two times higher in abandoned Arenosols where more actinobacteria and proteobacteria strains were, while in 45-year-old pine plantations organic matter decomposers were mainly proteobacteria strain related. It was concluded that the accumulation and the decomposition of forest floor, and lower abundance and diversity of microbiota in surface mineral layer preserve or even could promote higher sequestration rate of soil organic carbon in afforested than in abandoned arable Arenosols
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/08/104_3_str25.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Perlojos bandymų stotis
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.4 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

48
checked on Feb 3, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 3, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.