Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90773
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Adamonienė, Rūta;Solnyškinienė, Jolanta
Title: Peculiarities of entrepreneurship development in the context of social responsibility
Other Title: Verslumo ugdymo socialinės atsakomybės kontekste ypatumai
Is part of: Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017, [t.] 18
Extent: p. 393-403
Date: 2017
Note: ISSN 2335-2035 (Online)
Keywords: verslumas;verslumo ugdymas;socialinė atsakomybė;entrepreneurship;entrepreneurial activity;social responsibility
Abstract: Vykdant smulkųjį verslą, svarbu yra kiekvieno darbuotojo asmeninė iniciatyva ir atsakomybė už galutinius veiklos rezultatus. Smulkiajame versle netinka metodai, naudojami stambiajame versle, kurie skatina darbuotojus taupyti įmonės išteklius ir prisiimti didesnę atsakomybę už savo darbą. Tai mokslininkams iškelia problemą. Išsprendus šią problemą, verslo konsultantai galės lengviau taikyti tinkamus verslo ugdymo metodus, kurie skatintų atsakingą elgesį darbo aplinkoje. Tyrimo tikslas atskleidus verslumo ugdymo prielaidas, suformuluoti verslumo ugdymo metodikų parinkimo kriterijus. Kaip tiriamojo darbo kontekstas, buvo pasirinktas Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijose dėl bendrų mokymosi visą gyvenimą gabumų (2006/962/EB) pateiktas verslumo aprašymas – „verslumo aspektas yra apibūdinamas iniciatyva, veiksnumu, nepriklausomybe ir naujumu asmeniniame bei socialiniame gyvenime, taip pat darbe”. Šioje publikacijoje autorės pristato ryšių tarp verslumo vystymosi tendencijų, verslo veiklos ir socialinės atsakomybės bei verslumo vystymosi metodų parinkimo kriterijus, kurie buvo nustatyti tiriamojo darbo metu. Verslo pasaulyje naudojama daug metodų ir priemonių, kurie skatina darbuotojus taupyti įmonės resursus ir prisiimti daugiau atsakomybės už savo darbo rezultatus. Didelės verslo organizacijos dažnai apibrėžia savo atsakomybės sritis pagal tarptautinį socialinės atsakomybės standartą ISO 26000. Jie taip pat taiko kokybės vadybos metodikas LEAN, 6 Sigma, ISO 9000 ir kitus siekiant skatinti savo darbuotojus nustatyti ir imtis veiksmų savo darbo aplinkoje, pašalinant gamybos proceso dalis, kurios nesukuria vertės. Tačiau šios priemonės labiau tinka didelėms verslo organizacijoms, kuriose vykdomi sudėtiniai ir išplėstiniai gamybos procesai ir kuriose yra specializuotos darbo vietos
In a small business, personal initiative and responsibility for end business results of each individual employee are important. The methodologies used in large businesses that encourage employees to economize company’s resources and take more responsibility of their work do not work in small businesses. This gives rise to a problem for scientists solve. Solving this problem would assist business consultants in applying appropriate entrepreneurship methodologies to stimulate responsible behavior in work environment. The aim of the study is to formulate the criteria of entrepreneurship development methodologies selection after revealing entrepreneurship development assumptions. As a context of the study, a description of entrepreneurship provided in the European Parliament and Board Recommendations on common long life learning abilities (2006/962/EB) was chosen – „an entrepreneurial attitude is characterized by initiative, pro activity, independence and innovation in personal and social life, as much as at work”. In this publication, authors present the entrepreneurship development tendencies, entrepreneurial activity and social responsibility connection as well as entrepreneurship development methods selection criteria which were identified during the study conducted in Lithuania during years 2011 to 2014
Internet: http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(18).pdf
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.18 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.