Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90762
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Visalga, Gintaras;Petrauskas, Edmundas;Rupšys, Petras;Memgaudas, Romas;Bosas, Giedrius;Kymantas, Andrius
Title: Kelminio puvinio pažeistų paprastosios eglės medynų sortimentinės struktūros pokyčiai
Other Title: Changes of log assortment structure in the Norway spruce stands damaged by root rot
Is part of: Miškininkystė. , 2016, Nr.2 (80)
Extent: p. 17-31
Date: 2016
Keywords: Paprastoji eglė;kelminis puvinys;stiebų sudaromoji;medyno sortimentinė struktūra;nuostoliai;spruce;root rot;taper curves;assortment structure of the logs;losses
Abstract: Europos miško sektorius dėl kelminio puvinio paplitimo paprastosios eglės (Picea Abies L. Karst.) medynuose apytiksliais vertinimais kasmet patiria 800 mln. Eur nuostolių. Eglės mediena yra viena iš pagrindinių statybinių konstrukcijų mediena. Puvinio buvimas pjautosios medienos gaminiuose pagal daugelį medienos kokybės reikalavimus reglamentuojančių standartų yra neleidžiamas. Nuostolius sudaro ne tik stiebo centre esanti puvinio pažeista, mediena, bet taip pat puvinį supanti sąlyginai sveika mediena, kuri pagal dabartinį technologinį lygį, nepanaudojama pjautosios medienos pramoninėje gamyboje. Kitą nuostolių dalį sudaro tiek medžių skersmens prieaugio, kuris skirtingose stiebo dalyse pasireiškia nevienodai, tiek medžio aukščio prieaugio sumažėjimas. Be šių nuostolių yra netiesioginiu būdu vertinami nuostoliai, tai puvinio pažeistų medžių atsparumo kenkėjų antplūdžiams, vėjui sumažėjimas. Pagrindinis šio darbo tikslas buvo įvertinti ir sumodeliuoti kelminio puvinio paplitimą eglynuose, pažeistų medžių stiebų prieaugio sumažėjimą, bei sortimentinės struktūros pokyčius, išreiškiant tiek natūrine tiek pinigine išraiška. Tyrimai atlikti 63 paprastosios eglės medynuose, kuriuose buvo išskirtos 378 skritulinės aikštelės, apmatuoti bei vizualiai įvertinti 6662 medžiai iš jų 1241 medis nuskenuotas garsiniu tomografu „Arborom 3D" ir išgręžtas. Panaudoti ir ankstesniojo tyrimo (Visalga ir kt., 2016), apimančio stiebo sudaromųjų analizę duomenys ir rezultatai. Darbe pateikiami sveikų ir puvinio pažeistų medžių skirstiniai pagal skersmenį ir aukštį puvinio pažeistuose medynuose, santykiniai puvinio pažeistų medžių sveikosios ir supuvusios dalies trimačiai tūrio modeliai, kiekybiniai ir vertiniai nuostolių įvertinimai
European forest sector causes 800 bill EUR annual loses due to incidence of root rot in Norvvay spruce (Picea abies L. Karst.) stands (Asbiegu et al, 2005). Spruce wood is main material for wood constructions. Presence of rot in the sawn wood is impermissible defect, regulated by most sawn wood standards. Loses caused by root rot consist of rotten wood existing in the centrai part of the stem and sound wood surrounding decayed part, which is not used for sawing in the industrial mills. Another part of the losses are decreased radial, which differs along the stem, and height increment. Besides wood volume loses decayed spruce trees are less resistant to insect attacks and windthrow damages. The main objective of this study was to assess and model: extend of rotten trees in stand; rotten part of the stem in decayed trees; decreasing of radial and height increment and changes in assortment structure of logs, expressed by means of volume and value indices. The empirical data consisted of 6662 measured and visually evaluated trees of which 1241 trees were scanned by tomograph "Arbotom 3D" and bored in 378 circular sample plots arranged on 63 randomly selected spruce stands. Additionally the data and results from the previous study (Visalga et al., 2016), dedicated to analyze of stem taper curves, were used. As a result of the study distribution models of sound and rotten trees by diameter and height, 3D models for the rotten and sound part of the relative stem were developed, wood volume and value losses were assessed
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90762
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.