Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90726
Type of publication: research article
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kustienė, Aurelija;Vaičaitienė, Elita
Title: Finansinių ataskaitų audito išvada: kaip patenkinti informacijos vartotojų lūkesčius?
Other Title: Auditor‘s report on financial statement: meeting the expectations of clients
Is part of: Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017, [t.] 18
Extent: p. 404-419
Date: 2017
Note: ISSN 2335-2035 (Online)
Keywords: Akcinė bendrovė;Auditas;Audito išvada;Finansinės ataskaitos;Audit;Auditor‘s report;Joint stock company;Financial statements
Abstract: Tarp audito informacijos vartotojų nepasitenkinimas kyla ypač tuomet, kai apie įmonių finansines ataskaitas paskelbus teigiamas audito išvadas, t.y. auditoriui patvirtinus, kad jos parodo tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę, audituotos įmonės netrukus bankrutuodavo sukeldamos didžiulius finansinius skandalus. Straipsnyje keliama mokslinė problema – kaip patenkinti informacijos vartotojų lūkesčius ir padidinti pasitikėjimą finansinių ataskaitų audito išvada ? Pagrindinis tyrimo tikslas – išanalizavus akcinių bendrovių finansinio audito išvadas nustatyti pagrindines jų problemas bei pateikti galimas tobulinimo rekomendacijas. Naudojami tyrimo metodai: mokslinės ir norminės literatūros analizė ir sintezė; loginė analizė. Empirinis tyrimas atliktas dokumentinės analizės metodu analizuojant 2012–2016 m. laikotarpio Lietuvos akcinių bendrovių finansinio audito išvadas. Straipsnyje pateiktos rekomendacijos dėl audito išvados išplėtimo leis pagerinti rinkos subjektų, kurie naudojasi finansinių ataskaitų teikiama informacija, informuotumą
The information of the auditor‘s report on financial statements often are not equally understood by investors, lenders and other auditors. There is a gap in understanding of audit information among the professional auditors and clients, i.e., there is a gap in audit expectation – does not match the expectations of client’s on content of audit information and the auditor's responsibilities on audit report preparation. It happens due to lack of information how the audit on financial statements has been carried out. The scientific problem dealt in an article – how to meet an expectations of client’s and to increase the confidence on the audit reports on financial statements. The main objective of the research – on the base of analysis of audit reports of the Lithuanian joint stock companies to identify their problems and to provide recommendations for their improvement. Used methods: analysis of scientific literature, law and international auditing standards, documentary analysis, logical analysis and synthesis. The empirical research was carried out by analysing the audit reports on financial statements of Lithuanian Joint Stock Companies in period 2012– 2016. The recommendations presented in an article on the extension of the audit report will increase the intelligibility of auditor’s reports on financial statements and awareness of the representatives of economical units about the audit process. It could be expected the greater transparency and awareness will strengthen the relationship between the investor’s and auditor’s; auditors will focus more on the main audit subjects, which will be more clear described in the audit report; changes will promote the growth on confidence on audit reports on financial statements
Internet: http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(18).pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.