Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90724
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Solnyškinienė, Jolanta;Adamonienė, Rūta
Title: Migracijos procesus formuojančių veiksnių Lietuvoje vertinimas
Other Title: Assessment of the factors influencing the processes of migration: case of Lithuania
Is part of: Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017, [t.] 18
Extent: p. 469-484
Date: 2017
Note: ISSN 2335-2035 (Online)
Keywords: Migracija;Migracijos veiksniai;Migracijos politika;Migration;Migration policy;Factors influencing the processes of migration
Abstract: Migracija tampa vis sudėtingesne problema socialiniu, kultūriniu, politiniu, religiniu ir ekonominiu požiūriu. Labiausiai tarptautinę migraciją lemia auganti ekonominė integracija, kintantys demografiniai rodikliai, lyčių lygybė, auganti technologinė pažanga, migracijos politikų bei standartų suvienodinimas tarp šalių ir kita. Ypač prieštaringai yra vertinama emigracija. Pastaraisiais metais Lietuvos gyventojų emigracijos mastai tokie dideli, kad tiesiogiai lemia struktūrinius visuomenės pokyčius ir daro įtaką socialinei, kultūrinei, politinei sferoms. Migracijos sukeliami teigiami padariniai, tokie kaip nedarbo sumažėjimas, įgyjama užsienio patirtis, nenusveria emigracijos sąlygotų problemų. Dauguma emigrantų – jauni žmonės, dėl to susidaro demografinės struktūros disproporcijos, o kai kuriuose ekonomikos sektoriuose stinga darbo jėgos, ypač aukštos kvalifikacijos specialistų. Labai svarbu nustatyti migraciją sąlygojančius veiksnius ir taikyti tinkamas viešosios politikos priemones. Straipsnyje anlizuojamos Lietuvos gyventojų migracijos priežastys, atlikus mokslo šaltinių, statistinių duomenų ir empirinius tyrimus, nustatyti migracijos procesus formuojantys veiksniai. Atlikti empiriniai tyrimai patvirtino daugelio tyrėjų išvadą apie tai, kad migracijos procesams itin reikšmingi yra ekonomiai veiksniai. Nustatyta, kad imigracijos procesams didžiausią įtaką turi disponuojamos metinės pajamos ir vidutinis darbo užmokestis šalyje. Pateikti siūlymai išryškėjusių problemų sprendimui
Immigration is now a prominent feature in the economic, social, and political reality of many European countries. Rising economic integration, varying demographics, sex equality, growing technological progress, migration policy and standards unification between countries, etc., are the factors that best determine international migration. Assessments on emigration particularly have been discrepant. In recent years the emigration scale of Lithuanian residents has been so great that it directly determines structural changes in society and influences social, cultural, political areas. The positive effects induced by migration such as decrease in unemployment, experience gain, does not overpower conditional problems of emigration. Majority of emigrants are young people therefore disproportion in demographic structure is formed whilst some economic sectors lack manpower, particularly highly qualified specialists. It is very important to identify determinants of migration and employ appropriate public policy measures. After analyzing the causes that the article indicates for migration of Lithuanian residents following scientific sources, statistics and empirical research, the forming factors for migration processes have been set. Empirical studies confirm findings of many researchers that economic factors are very significant to the migration processes. It is found that the annual disposable income and the average wage in the country play a key role in the immigration processes. Proposals for possible solutions have been submitted
Internet: http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(18).pdf
Affiliation(s): Kauno kolegija
Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.