Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90677
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kolosej, Ramūnė;Jonuškienė, Ilona;Venskutonis, Petras Rimantas;Kazernavičiūtė, Rita;Brazienė, Zita;Jakienė, Elena;Kvederavičiūtė, Kotryna;Kanopka, Arvydas;Vilys, Laurynas;Mickevičius, Vytautas
Title: The influence of β-alanine derivative products on spring oilseed rape yield and oil quality
Other Title: β-alanino darinių įtaka vasarinių rapsų derliui ir aliejaus kokybei
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 104, Nr. 2 (2017)
Extent: p. 139-146
Date: 2017
Note: e-ISSN 2335-8947 ; Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazėje pavadinimas: The influence of beta-alanine derivative products on spring oilseed rape yield and oil quality
Keywords: Aliejus;β-alaninų dariniai;Brassica napus;RAPD;Sėklų derlius;β-alanine derivative;Brassica napus;Oil;RAPD;Seed yield
Abstract: 2012–2014 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Rumokų bandymų stotyje buvo tirta įvairių koncentracijų N-fenil-N-(4,5-dihidro-4-okso-2-tiazolil)-β-alanino natrio druskos (NPNDT) tirpalo įtaka vasariniams rapsams. Lauko tyrimų duomenys parodė, kad augalų augimui didžiausią įtaką turėjo 125 mg l-1 NPNDT tirpalas. Panaudojus 125 mg l-1 koncentracijos tirpalą rapsų antrinių šakelių skaičius padidėjo iki 6,0 vnt., arba 54 %, lyginant su kontroliniu variantu (P < 0,05), derlius – iki 2,39 t ha-1, arba 23 %, lyginant su kontroliniu variantu (P < 0,05). Didžiausias sėklų skaičius ankštaroje – 24,5 vnt., arba 7,5 % (P < 0,05) didesnis nei kontroliniame variante – gautas, kai rapsai buvo nupurkšti 75 mg l-1 koncentracijos NPNDT tirpalu. Didžiausi aliejaus ir baltymų kiekiai gauti, kai rapsai buvo nupurkšti 75 mg l-1 koncentracijos NPNDT tirpalu. Lyginant su kontroliniu variantu, išgaunamo aliejaus kiekis padidėjo 137,9 kg ha-1, arba 17 %, baltymų kiekis – 6,2 g 100 g-1, arba 31 %. Rapsų derliaus padidėjimas buvo esminis (P < 0,05) visuose laukeliuose, lyginant su kontroliniu variantu. Išgaunamo rapsų aliejaus kiekis teigiamai ir esmingai (P < 0,05) koreliavo su rapsų derliaus padidėjimu, kai augalai buvo apipurkšti 50 mg l-1 koncentracijos NPNDT tirpalu. NPNDT turėjo teigiamos įtakos aliejaus kokybei – padidėjo baltymų, flavonoidų kiekiai, rapsų sėklose sumažėjo pelenų kiekis, padidėjo DPPH radikalo slopinimas rapsų sėklų ekstrakte
In 2012–2014, field experiments were conducted at Rumokai Experimental Station of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry with a view to estimating the effects of different concentrations of N-phenyl-N-(5-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-β-alanine sodium salt (NPNDT) on spring oilseed rape. Field experiments showed that 125 mg l-1 NPNDT solution had the greatest effect on plant growth. In this treatment, the number of secondary branches increased by 54%, the rapeseed yield by 23% compared with the control treatment. The highest seed number per silique (24.5 seeds, or 7.5% higher than in the control) was determined in the treatment where oilseed rape seedlings had been sprayed with 75 mg l-1 NPNDT solution. The highest oil and protein contents in rapeseed were determined in the 75 mg l-1 NPNDT treatment. Compared with the control, a statistically significant increase in rapeseed oil amounted to 137.9 kg ha-1 or 17% and protein content to 6.2 g 100 g-1 or 31%. The increase in rapeseed yield was statistically significant (P < 0.05) in all treatments. The increase of oil content was positively correlated with the seed yield increase (P < 0.05) when oilseed rape was sprayed with the 50 mg l-1 concentration of NPNDT solution. The NPNDT had a positive effect on oil quality. It increased protein and flavonoid contents, reduced ash content in rapeseed and increased DPPH radical scavenging in rapeseed extract
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/05/104_2_str18.pdf
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas, Rumokų bandymo stotis
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.95 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

12
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.