Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90671
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Dautartė, Anželika;Goberienė, Vaida
Title: Ilgalaikio ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo įtaka segetalinei florai
Other Title: The effect of long term ecological and intensive farming for segetal flora
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 156-159
Date: 2017
Keywords: Ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo sistemos;Ilgalaikis ūkininkavimas;Segetalinė flora;Ecological and intensive farming systems;Lasting farming;Segetal flora
Abstract: Ilgalaikio ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo įtakos segetalinės florai tyrimai 2016 m. atlikti Aleksandro Stulginskio universiteto VšĮ „ASU mokomojo ūkio“ ekologinės ir intensyvios gamybos ūkiuose. Dvidešimtais ekologinio ūkininkavimo metais žemės ūkio augalų pasėliuose rasta 42 segetalinės floros augalų rūšys, o intensyviai ūkininkaujant tik 19–28. Nepriklausomai nuo ūkininkavimo sistemos daugiausiai rasta trumpaamžių vasarinių, šiek tiek mažiau trumpaamžių žiemojančių rūšių. Daugiametės segetalinės floros augalų rūšys buvo labiau išplitę ekologinėje nei intensyvios gamybos sistemoje. Ekologinės gamybos pasėliuose segetalinės floros augalų projekcinė danga buvo mažesnė, o žemės ūkio augalų didesnė nei ūkininkaujant intensyviai. Segetalinės floros augalų skaičius ir jų orasausė masė m2 priklausė nuo ūkininkavimo sistemos, sėjomainos, auginamų augalų, jų stelbiamosios gebos. Ekologiškai auginamų sėjamųjų vikių ir sėjamosios avižos pasėlį palyginus su intensyvios gamybos vasarinių miežių pasėliu, segetalinės floros augalų skaičiaus skirtumas buvo nežymus – 6,57 vnt m2, o segetalinės floros augalų ir vieno segetalinės floros augalo orasausė masė buvo ženkliai mažesnė nei intensyvios gamybos pasėliuose. Intensyvioje gamyboje sintetinių herbicidų naudojimas neišsprendė segetalinės floros augalų išplitimo problemos
Research of influences for segetal flora on ecological and intensive farming was carried out in 2016 in Aleksandras Stulginskis university in public institution 'Aleksandras Stulginskis university training farm' ecological and intensive production farms. In the 20th of ecological farming in agricultural plant crops were found 42 segetal flora plant species, after intensive farming only 19 – 28. Despite the farming system, mainly short-living summer, a little less short-living winter species were found. Perennial plant species of the segetal flora were more spread in ecological than in intensive production system. In ecological production crops, segetal flora plant projection cover was lower, but agricultural plants were bigger than farming intensively. The number of segetal flora plant and their air-dry mass in m² depended on farming systems, crop rotation, cultured plants, their growth over power. Ecologically grown sowing veches and sowing oat crop compared with intensive production summer barley crop, segetal flora plant number difference was not that big – only 6,57 units in m². Segetal flora plant and one segetal flora plant air-dry mass was a lot smaller than in intensive production crops. Usage of synthetic herbicides did not solve segetal flora plant spreading problem in intensive production
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90671
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.