Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90670
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Simanavičiūtė, Agnė;Dautartė, Anželika;Pekarskas, Juozas
Title: Įvairių rūšių kompostų kokybė
Other Title: The Quality of Various Compost Types
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 182-185
Date: 2017
Keywords: Kompostas;Kokybė;pH;Nuotekos;Mėšlas;Organinės trąšos;Compost;Organic fertilize;Wastewater
Abstract: Tyrimai atlikti Aleksandro Stulginskio universitete Aplinkos ir ekologijos instituto ekosistemų labaratorijoje. Tirta įvairių rūšių kompostai: UAB „Biastra plius“ gaminami nuotekų dumblo kompostai iš kompostavimo aikštelių Vilniuje ir Švenčionyse; mėsinių galvijų mėšlo kompostas Agrolinija-K ir maltas mėsinių galvijų mėšlo kompostas Agrolinija-MK iš įmonės UAB “Agrolinija”, arklių mėšlo kompostas iš UAB “Komposta”, arklių mėšlo biohumusas iš ūkininko Kęstučio Lenkausko ūkio (Marijampolės rajonas, Kumelionių kaimas), arklių ir galvijų mėšlo mišinio biohumusas iš Dovilės Padūmienės Kalifornijos sliekų fermos "SLIEKYNĖ" (Kauno rajonas Stankūnų kaimas) bei juodosios musės lervų maisto atliekų kompostas gaminamas UAB „Biastra plius“. Kompostų kokybės rodikliams nustatyti buvo paimta 407,2 gramų ėminiai, sveriant su analitinėmis svarstyklėmis. Buvo nustatomas kompostų mėginių pH, temperatūra, ištirpusių druskų koncentracija (elektrinis laidis) ir jų drėgnumas. Tyrimai atlikti trimis pakartojimais. Atlikti tyrimai parodė, kad pH vertė neviršijo 6,4–7,2 intervalo. Mažiausia ribinė vertė buvo nustatyta juodosios musės lervų maisto atliekų komposto – pH 6,4. Didžiausias pH vertė – 7,2 buvo nustatyta galvijų mėšlo biohumuse ir Vilniaus miesto anaerobinio pūdymo nuotekų dumblo komposte. Ištirpusių druskų koncentracija pasiskirstė nevienodai. Maltas mėsinių galvijų mėšlo kompostas Agrolinija-MK (1,5) ir Švenčionių valymo įrenginių be anaerobinio pūdymo nuotekų dumblo kompostas (2,0) neviršijo leistinų ribų. Tačiau kiti tirti kompostai viršijo ribinė 2,0–3,0 vertę. Temperatūra svyravo nuo 20 iki 21 ºC. Tai optimali temperatūra kompostui, nes tai palanki terpė veistis mikroorganizmams
The research was carried out at the Lab of Ecosystems Aleksandras Stulginskis University Institute of Environment and Ecology. The influence of different types of compost: UAB Biastra Plus produced from sewage sludge compost composting sites in Vilnius and Švenčionys; beef cattle manure compost Agrolinija-K and ground beef cattle manure compost Agrolinija-MK from company UAB "Agrolinija, horse manure compost was taken from UAB “Komposta”, horse manure biohumus taken from the farmer Kestutis Lenkauskas farm(Kumelioniai village, Marijampolė r.), horse and cattle manure biohumus mixture was taken from Dovilė Padūmienė Californian earthworm farm "SLIEKYNĖ" (Stankunai village, Kaunas r.) and black flies larvae food waste compost produced by UAB Biastra Plus. Compost samples (407.2 grams, weighted with analytical balances) were collected for compost quality parameters analyses. The following parameters were measured: pH, temperature, the concentration of dissolved salts (electrical conductivity), and humidity with three replications. Studies have shown that a pH range varied from 6.4 to 7.2. The minimum threshold value was found in black flies larvae food waste compost - 6.4. The highest value of pH (7,2) was found in cattle manure vermicompost and Vilnius anaerobic digestion sewage sludge compost. Concentration of dissolved salts distributed unevenly. Ground beef cattle manure compost Agrolinija-MK (1.5) and Švenčionys treatment plant without anaerobic digestion sewage sludge compost (2.0) does not exceed the permissible limits. However, other composts exceeded the limit value of 2.0-3.0. The temperature ranged from 20 to 21° C. This is the optimum temperature for compost because it is a favorable environment for microorganisms replication
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90670
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.