Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90662
Type of publication: journal article
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Petokaitis, Mindaugas;Bleizgys, Rolandas
Title: Oro taršos amoniako dujomis kontrolė, naudojant biodangas mėšlui
Other Title: Air emissions of ammonia gas control using bio manure coatings
Is part of: Agroinžinerija ir energetika : ASU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas. , 2017, Nr. 22
Extent: p. 104-110
Date: 2017
Abstract: Tyrimų tikslas – nustatyti įvairių dangų (durpių, šiaudų granulių ir kt.) įtaką amoniako emisijai iš mėšlo ir įvertinti įvairių medžiagų panaudojimo galimybes mėšlidėms dengti. Darbas, atliktas 2016−2017 metais, yra probleminis. Atlikti teoriniai bei eksperimentiniai tyrimai laboratoriniame stende, termoenerginių procesų ir emisijų laboratorijoje (ASU). Pagrindinis karvidės oro taršos šaltinis amoniaku yra mėšlas. Tirta biodangų įtaka skysto mėšlo emisijai iš mėšlo. Laboratorijoje nustatytas amoniako dujų emisijos intensyvumas. Didžiausia amoniako emisija – iš skysto mėšlo, nenaudojant biodangų – 388 mg/(m2 ·h), mažiausia reikšmė buvo užfiksuota užpylus mėšlą durpėmis – iš tiršto – 1,98 mg/(m2 ·h)
The purpose of research – identify various of cover (peat, granule of straw and al.) influence to ammonia emission from manure and appreciate a variuos materials resort possibility to cover of dunghill. The research was accomplished 2016-2017 it is and problematic. Fulfilled academic and experimental analysis in laboratory stand in the thermoenergy process and emission labaratory (of ASU). The main air pollutant in cowshed of ammonia source – manure. Analyse biocover influence liquid manure emission from manure. In laboratory was fixed gas of ammonia emmission intensity. Accomplished all analysis was fixed that the maximum ammonia emission – from liquid manure, do not use biocovers – 388 mg/(m2·h), the least meaning was fixed than manure was fill with peat – 1,98 mg/(m2·h)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90662
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.49 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

22
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.