Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90661
Type of publication: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Aglinskas, Kęstutis;Slavinskas, Stasys
Title: Biodegalų įtaka Common-Rail sistemos įpurškimo charakteristikoms
Other Title: Biofuel influence on the Common-Rail injection parameters
Is part of: Agroinžinerija ir energetika : ASU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas. , 2017, Nr. 22
Extent: p. 115-119
Date: 2017
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama degalų įpurškimo charakteristikų pokyčiai naudojant biodyzelino ir mineralinio dyzelino mišinius. Tyrimo tikslas - ištirti biodyzelino įtaką Common-Rail sistemos įpurškimo charakteristikoms. Taip pat buvo nustatinėjama kokią įtaką Common Rail degalų įpurškimo sistemai daro natūralus RME ir jo mišiniai su dyzeliniais degalais. Buvo parengta tyrimo metodika ir įranga. Atlikus Common-Rail įpurškimo sistemos tyrimus nustatyta, kad purškiant nedidelę pagalbinę degalų porciją, degalų klampos ir tankio pokyčiai gali lemti ženklius įpurškimo charakteristikos pokyčius. Įpurškiant 50 MPa slėgiu 25RME mišinį, maksimalus įpurškimo greitis buvo ∼17 % mažesnis, nei įpurškiant mineralinį dyzeliną, o ciklinė degalų porcija sumažėjo nuo 1,17 mg iki 0,97 mg. Įpurškiant 50 MPa slėgiu 50RME, 75RME ir RME degalus, maksimalus įpurškimo greitis buvo mažesnis ∼30%, o ciklinis degalų kiekis buvo mažesnis 63 %. Slėgio didinimas nepakeičia RME kiekio degaluose įtakos įpurškimo charakteristikoms dėsningumų
This article analyses changes to fuel injection characteristics when blends of biodiesel and mineral diesel are used. The aim of the research is to investigate the impact of biodiesel on Common-Rail system injection characteristics. This research also included determination of the impact of na-tural RME and its blends with diesel fuels on the Common-Rail fuel injection system. Research methodology and equipment were prepared. After completion of the research on the Common-Rail injection system, it was determined that when a small amount of additional fuel is injected, changes in fuel viscosity and density may determine considerable changes in injection characteristics. When a 25RME blend is injected applying 50 MPa of pressure, the maximum speed of injection was ∼17% lower than when injecting mineral diesel, whereas the cyclic portion of fuel had decreased from 1.17 mg to 0.97 mg. When applying 50 MPa of pressure, and 50RME, 75RME, and RME fuel were injected, the maximum speed of injection was ∼30% lower, while the cyclic amount of fuel was 63% lower. The increase in pressure did not change the consistency of the patterns of impact of amount of RME used in fuel on the injection characteristics
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90661
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.