Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90654
Type of publication: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Žotkevičius, Vladas;Kavolynas, Antanas
Title: Perteklinio veikliojo nuotekų valyklų dumblo poveikio ultragarsu įtaka biodujų išeigai anaerobinio perdirbimo procese
Other Title: The influence of using ultrasonic pretreatment in wastewater treatment plants of waste activated sludge on the biogas yield in the anaerobic digestion process
Is part of: Agroinžinerija ir energetika : ASU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas. , 2017, Nr. 22
Extent: p. 35-40
Date: 2017
Keywords: Anaerobinis perdirbimas;Biodujos;Ultragarsas;Dezintegracija;Anaerobic digestion;Biogas;Ultrasound;Disintegration
Abstract: Keičiant ultragarsinės įrangos darbo režimus Klaipėdos nuotekų valymo įrenginių dumblo ap-dorojimo grandyje atlikti 5 tyrimai, kai: į ultragarsinį dezintegratorių buvo tiekiama 5,3 m3/h per-teklinio veikliojo dumblo anaerobiniam dumblo skaidymui (įprastas valykloje taikytas režimas); Ultragarsinis dezintegratorius nedirbo, buvo tiekiama 5,3 m3/h perteklinio veikliojo dumblo ana-erobiniam dumblo skaidymui; Į ultragarsinį dezintegratorių buvo tiekiamas sumažintas perteklinio veikliojo dumblo kiekis 3,6 m3/h; Į ultragarsinį dezintegratorių buvo tiekiamas padidintas pertekli-nio veikliojo dumblo kiekis 6,7 m3/h; Į ultragarsinį dezintegratorių buvo tiekiamas perteklinio veik-liojo dumblo kiekis 5,3 m3/h, kiekvienoje dezintegratoriaus talpoje buvo išjungti 3 ultragarsiniai strypai. Klaipėdos nuotekų valykloje dezintegratoriui dirbant, biodujų išeiga iš 1 kg SOMp yra 17% didesnė, lyginant be dezintegracijos. Lyginant su Klaipėdos nuotekų valykloje įprastu PVD dezin-tegratoriaus darbu, gauta 7 % didesnė biodujų išeiga iš 1 kg SOMp sumažinus PVD kiekį iki 86,4 m3/d. Išbuvimo trukmė dezintegratoriuje atitinkamai pailgėjo iki 2 val
Changing the operating modes of the ultrasound equipment in Klaipeda’s wastewater treatment plant in a sludge processing unit, 5 researches were carried out: 5,3 m3/h waste activated sludge (WAS) was supplied to the ultrasonic disintegrator for anaerobic sludge digestion (an ordinarily ap-plied mode in the treatment plant); the ultrasonic disintegrator did not work, so 5,3 m3/h WAS for ana-erobic sludge digestion was supplied; a reduced amount of 3,6 m3/h WAS to the ultrasonic disintegra-tor was supplied; an increased amount of 6,7 m3/h WAS was supplied to the ultrasonic disintegrator; 5,3 m3/h waste activated sludge was supplied to the ultrasonic disintegrator having 3 ultrasonic rods in each disintegrator tank turned off. In Klaipeda’s wastewater treatment plant with an active disintegrator, the biogas yield out of 1 kg of D.O.M.p is 17% higher as compared to inactive disintegration. In comparison to a regular operation of WAS disintegrator in Klaipeda’s wastewater treatment plant, a higher 7% biogas yield out of 1 kg of D.O.M.p with the reduced amount of WAS up to 86,4 m3/d was generated. The residence span in the disintegrator respectively increased to 2 hours
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90654
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.