Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90651
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Stankevičiūtė, Jolanta
Title: Kiaunių (Martes L.) populiacijos gausos dinamika ir jos priežastys Lietuvoje
Other Title: The abudance of martens (Martes L.) population and their reason in Lithuania
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 91-94
Date: 2017
Keywords: Miškinė kiaunė (Martes martes L.);Akmeninė kiaunė (Martes foina);Populiacijos gausa;Savaiminis miško atsikūrimas;Biologinė įvairovė;Medžioklė;Pine marten (Martes martes);Stone marten ( Martes foina);Abudance;Forest regeneration;Biology diversity;Hunting
Abstract: Kiaunes yra naudingos miškų ūkiui ir turi būti vertinamos kaip svarbios Rytų ir Centrinės Europos miškų ekosistemoms, nes išnešioja ir platina medžių ir kitokių augalų sėklas, taip paspartindamos savaiminį miškų atsikūrimą bei didina biologinę įvairovę. Be to, nuo seno žinoma, jog kiaunės išnaikina didelę dalį miško kenkėjų pelinių graužikų. Pažymėtina, kad abiejų rūšių kiaunių veisimasis nėra intensyvus. Jos dauginasi gana lėtai ir atsiveda tik 2–3 jauniklių vadas per visą gyvenimą, o naujausi duomenys rodo, kad šie žvėreliai Lietuvoje medžiojami gana aktyviai. Oficialūs Aplinkos ministerijos kiaunių sumedžiojimo duomenys rodo, kad nuo 1965 m. iki 2000 m. Lietuvoje kasmet vidutiniškai buvo sumedžiojama apie 300 kiaunių individų. Pastarąjį dešimtmetį, t.y. nuo 2005 metų, Lietuvoje šių žvėrelių sumedžiojimas padidėjo daugiau kaip 3 kartus ir kasmet iki 2015 metų vidutiniškai sumedžiojama šiek tiek daugiau nei 1000 individų. Per visą, 50 metų siekiantį sumedžiojimo duomenų kaupimo laiką daugiausiai kiaunių buvo sumedžiota 2012–2013 medžioklės sezonu – 1455. Pirmieji oficialūs 2014-2015 m. kiaunių sumedžiojimo duomenys pagal atskiras jų rūšis parodė, kad miškinių kiaunių sumedžiota 4 kartus daugiau nei akmeninių. Įvertinant tai, jog akmeninės kiaunės gyvena arčiau urbanizuotų teritorijų ir jų mitybos racionas teoriškai galėtų skirtis nuo miškinės kiaunės, dėl to jų svarba miško augalų biologinei įvairovei būtų mažesnė. Išnagrinėti kiaunių biologiniai ypatumai, sumedžiojimo ir apskaitų duomenys parodė, kad miškinių kiaunių medžioklė, laikantis esamų taisyklių, galėtų būti labiau tausojanti bei tęsiami tyrimai stebint abiejų rūšių kiaunių populiacijos būklę
Marten are useful in forestry and should be seen as particularly important in the Eastern and Central European forest ecosystems, as carries and distributes wood and other plant seeds, thus accelerating spontaneous forest regeneration and increases biodiversity. In addition, since long known that marten decimated a large part of the forest pest murine rodents. It should be noted that both types of martens breeding is not intense. They reproduction are quite slowly and give birth only 2-3 times throughout life, but the latest data show that these animals hunted in Lithuania pretty actively. Official Ministry of Environment marten hunting data shows that since 1965 by 2000 in Lithuania has hunted an average of about 300 martens individuals. Over the past decade, e.g. since 2005, these hunts entrapment in Lithuania increased by more than 3 times and every year until 2015, hunted an average of slightly more than 1,000 individuals. Throughout the 50 years of data storage reaching hunting time most martens were hunted 2012-2013 hunting season – 1455. The first official 2014-2015 marten hunting data according to their individual species showed that pine marten hunted 4 times more than stone marten. Considering the fact that the stone marten live closer to urban areas and their food ration could theoretically vary from pine marten, due to the importance of forest plant biodiversity is reduced. To analyze the biological characteristics of martens, hunting and accounting data shows that the pine marten hunting in accordance with the existing rules could be more sparing and continued studies to monitor both types of marten population in the state
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90651
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.51 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

63
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.