Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90633
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Ivinskis, Petras
Title: Rekreacinių objektų lankomumas Varnių regioniniame parke
Other Title: Attendance of recreational objects in Varniai regional park
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017
Extent: p. 126-130
Date: 2017
Keywords: Varnių regioninis parkas;rekreaciniai objektai;rekreacinė infrastruktūra;Varniai regional park;recreational objects;recreation infrastructure
Abstract: Tyrimo tikslui ir uždaviniams pasiekti, bendradarbiaujant su Varnių regioninio parko direkcija, buvo atliktas sociologinis tyrimas, taikant anketinės apklausos metodą. Apklausa vykdyta 2016 metų birželio – rugpjūčio mėnesiais penkiose Varnių regioninio parko rekreacijos vietose: prie Šatrijos piliakalnio, Debesnų botaninio tako, Lūksto ežero stovyklavietės Graužų kaime, Paršežerio stovyklavietės ir Medvėgalio piliakalnio. Nustatyta, kad lankomiausi Varnių regioninio parko rekreaciniai objektai yra Lūksto ežeras (28 proc.) ir Medvėgalio piliakalnis (21 proc.). Populiariausias lankytojų poilsiavimo būdas yra vaikščiojimas (29 proc.), poilsis prie vandens telkinių (27 proc.) ir gamtos stebėjimas (26 proc.). Patraukliausias poilsiavimo laikas – vasara, o didžioji dauguma respondentų parke lankėsi daugiau kaip 2 kartus (59 proc.). Parko teikiamas paslaugas respondentai vertino labai gerai arba gerai. Rekreacinės infrastruktūros būkle 93 proc. apklaustųjų buvo patenkinti. Varnių regioninio parko rekreacinėse zonose pasigendama viešųjų tualetų, šiukšliadėžių, automobilių stovėjimo, pramogų ir atrakcionų aikštelių bei laužaviečių. Dauguma Varnių regioninio parko lankytojų yra moterys (60 proc.). Dažniausiai parke lankėsi 36–45 metų amžiaus respondentai (21 proc.), turintys aukštąjį išsilavinimą (41 proc.)
In order to achieve the aim and main goals of the survey, cooperate with Varniai regional park directorate, there were performed sociological survey, using anonymous questionnaire. The survey was distributed in June – August 2016, in five recreational areas of Varniai regional park: near Šatrija mound, Debesnos botanical trail, campsite of Lūkstas lake in Graužai village, Paršežeris campsite and Medvėgalis mound. It was found that the most visited area of Varniai regional park is Lūkstas lake (28 perc.) and Medvėgalis mound (21 perc.). The most popular recreation way is walking (29 perc.), rest near water bodies (27 perc.) and observation of nature (26 perc.). The most popular recreation time – summer, majority of respondents in the park visited more than 2 times (59 prec.). The facilities of park assessed as very good or good by respondents. The condition of recreational infrastructure 93 prec. of survey participants was satisfied. In Varniai regional park recreational areas there are missing more public toilets, waste bins, parking places, entertainment and amusement sites and fireplaces. Majority of Varniai regional park visitors are women (60 prec.) and most common attended by 36-45 year-old respondents (21 prec.) with higher education (41 prec.)
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.15 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

18
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.