Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90628
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Šapranauskas, Lukas
Title: Granuliuoto mineralo serpentinito įtaka vasariniams kviečiams
Other Title: The effect of granulated mineral serpentine on spring wheat
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 132-135
Date: 2017
Keywords: Mineralas serpentinitas;Vasariniai kviečiai;Grūdų derlius;Derliaus struktūros elementai;Intensyvus ūkininkavimas;Mineral Serpentinite;Spring wheat;Grain yield;Yield structural elements;Intensive farming
Abstract: Tyrimai vykdyti Alytaus rajone Butrimonių seniūnijoje Plasapninkų kaime ūkininko Vytauto Patinsko ūkyje sukultūrintame durpžemyje, kuris buvo artimas neutraliam, mažo fosforingumo, vidutinio kalingumo, didelio magningumo, kuriame organinės anglies nustatyta 28,81%. Tirta granuliuotų serpentinito trąšų įtaka vasarinių kviečių grūdų derlingumui ir derliaus struktūros elementų rodiklių reikšmėms. Nustatyta, kad granuliuotos serpentinito trąšos esmingai 0,18–0,37 t ha-1 arba 4,35–8,94 proc. padidino intensyviai augintų vasarinių kviečių grūdų derlių ir 0,78–0,81 g 1000 grūdų masę. Patręšus didžiausia tirta Mg480 norma esmingai 0,19 t ha-1 arba 4,40 proc. padidėjo vasarinių kviečių grūdų derlius, palyginti su tręšimu mažesne Mg120 norma. Granuliuoto serpentinito įtakoje vasarinių kviečių augalai išaugo 7,13–8,11 cm aukštesni, 6,76–7,33 cm ilgesniais stiebais ir 0,37–0,78 cm ilgesnėmis varpomis, varpoje rasta 3,61–4,38 vnt. daugiau grūdų, varpos buvo 0,232–0,262 g sunkesnės, kuriose rasta 0,199–0,227 g daugiau grūdų, 0,13–0,30 vnt. padidėjo augalo bendras ir 0,10–0,23 vnt. produktyvių stiebų skaičius viename augale. Granuliuotos serpentinito trąšos esmingai padidino vasarinių kviečių augalų ir jų stiebų bei varpų ilgį, grūdų skaičių varpoje, varpos masę bei vienos varpos grūdų masę, bet neturėjo esmingos įtakos vieno augalo bendram ir produktyvių stiebų skaičiui. Patręšus didžiausia tirta M480 granuliuotų serpentinito trąšų norma, palyginti su tręšimu Mg120 norma, esminių derliaus struktūros elementų reikšmių skirtumų nenustatyta
Research was carried out in Vytautas Patinskis farm in Alytus region Butrimonys neighborhood Plasapninkų village on cultivated peat, which is close to neutral, low phosphorus, medium potassium, rich in magnesium, where 28,81% organic carbon is found. Serpentine granular fertilizer on spring wheat yield and yield structure elements of the indicators values were investigated. Research results revealed that Serpentine granular fertilizers substantially increased grain yield of spring wheat for 0,19 t ha-1 or 4,40% and 1000 mass of grain from 0,78 g to 0,81 g. When spring wheat was fertilized with the highest investigated rate of Mg480, it substantially increased grain yield of spring wheat for 0,19 t ha-1 or 4,40% compared with lower rate of Mg120. In result of granulated Serpentine spring wheat grew up 7,13-8,11 cm higher, with 6,76-7,33 cm longer stems and 0,37-0,78 cm longer ears, in one ear there was greater number 3,61-4,38 units of seed, ears were 0,232-0,262 g heavier, in which there was 0,199-0,227 g more seeds, stem total number of one plant incresed by 0,13-0,30 units and productive stems number by 0,10-0,23 units. Serpentine granular fertilizers essentially increased length of spring wheat plant stems and their ears, number of seeds in one ear, ear weight and one ear grain mass, but it had no substantial influence on total and productive stem number of one plant. When fertilized with the highest investigated rate of M480 Serpentine granular fertilizer compared with rate of Mg120, substantial difference of yield structural elements value were not found
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90628
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.37 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.