Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90625
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Vorochas, Justas
Title: Elninių žvėrių poveikis miško jaunuolynams VĮ Tauragės miškų urėdijos Ringių girininkijos teritorijoje
Other Title: Cervidae impact to forest regeneration in Telšiai state forest enterprice, Ringių district
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017
Extent: p. 147-151
Date: 2017
Abstract: Nepaisant medžioklės intensyvumo, Lietuvoje stambių kanopinių žvėrių populiacijos kasmet sparčiai didėja. Daugiausia tam įtakos turi intensyvus ūkininkavimas žemės ir miškų ūkyje bei papildomas žvėrių šėrimas žiemą, net ir nesant nepalankioms oro ir klimato sąlygoms. Nors intensyviai ūkininkaujant miškuose, vykdant pagrindinio naudojimo kirtimus daugėja jaunuolynų kirtavietėse, pomiškio ir trako medelių neplynųjų kirtimų atvejais, tokiu būdu didėja teritorijos talpa elniniams žvėrims. Tačiau vis didėjanti elninių žvėrių gausa verčia ir valstybinių, ir privačių miškų valdytojus imtis priemonių ir kur kas daugiau lėšų investuoti į įveisiamų jaunuolynų apsaugos priemones. Elninių žvėrių gausos ir jų daromo neigiamo poveikio miško jaunuolynams tyrimas buvo atliktas VĮ Tauragės miškų urėdijos Ringių girininkijos teritorijoje esančiuose medžioklės plotų vienetuose: medžiotojų būrelio „Pušynas“ ir medžiotojų būrelio „Obelynas“ teritorijose. Nustatyta, jog šiuose medžioklės plotuose gausiai paplitę briedžiai (Alces alces L.), taurieji elniai (Cervus elaphus L.) ir stirnos (Capreolus capreolus L.). Abiejuose medžioklės plotuose briedžiai viršija didžiausia leistiną tankį 1,5 ind./1000 ha, o tauriųjų elnių ir stirnų tankumas tris kartus viršija didžiausią leistiną tankį. Nors elninių žvėrių tankumas labai smarkiai viršija didžiausią ūkiškai leistiną normą, elninių žvėrių daromas neigiamas poveikis miško jaunuolynams nėra didelis. Tam įtakos turi apsauginių priemonių naudojimas bei tinkamai medžiotojų įrengtos biotechninės priemonės – pašariniai laukeliai, laižyklos, žvėrių šėrimas nuviliojant juos nuo miško kultūrų. Esant tokioms optimalioms sąlygoms, žvėrių skaičiaus Ringių girininkijoje nebūtina mažinti intensyviau medžiojant
The abundance of cervidae is increasing, despite intensive hunting in Lithuania. Main reasons is sufficient food supply due to intensive silviculture, agriculture and additional feeding even in mild winters. Intensive silviculture is improving forest capacity to maintain higher cervidae abundance by increasing young trees, suitable for browsing and debarking. However, increasing cervidae abundance creates the need to invest more in forest protection tools. The research of cervidae abundance and impact to forest regeneration was performed in Telšiai state forest enterprise, Ringių forest district, in the area of two hunting clubs “Pušynas” and “Obelynas”. The results showed that main native cervidea species is very abundant in the research area Moose (Alces alces). Red deer (Cervus elaphus) and Roe deer (Capreolus capreolus). Moose is exceeding a highest recommended abundance by 1.5 ind./1000 ha, while Red deer and Roe deer exceeds recommended abundance tree times. Even cervidae abundance in the area is very high, negative mpact to forest regeneration is very small. Main reasons are huge investment to forest protection and suitable biotechnical tolls, improving a living environment to animals. Feeding pastures and artificial feeding places helps to keep animals away from young forest areas. In current conditions, cervidae abundance there are no need to reduce cervidae abundance
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.26 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.