Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90615
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBieliauskaitė, Dovilė-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T04:28:10Z-
dc.date.available2019-05-18T04:28:10Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn18229913-
dc.identifier.otherVDU02-000052167-
dc.identifier.urihttp://dspace.lzuu.lt/handle/1/5593-
dc.description.abstractStraipsnyje aptariami socialinių inovacijų, jų bruožų, suinteresuotų veikėjų ir tarporganizacinio bendradarbiavimo teoriniai aspektai. Pateikiama sukurta socialinių inovacijų ir tarporganizacinio bendradarbiavimo koncepcinė schema, kurios tikslas padėti struktūrizuoti socialinę problemą. Vykdant kaimo plėtros politikos atnaujinimą vis didesnę reikšmę įgauna plataus mąsto socialinės inovacijos, o viena iš pagrindinių inovacijų kūrimo ir diegimo kliūčių įvardijama bendradarbiavimo stoka. Todėl svarbu ištirti tarporganizacinio bendradarbiavimo bruožus, kurių raiška turi įtakos socialinių inovacijų kūrimui kaimo vietovėse. Tyrime taikomi literatūros šaltinių analizės ir sintezės, dokumentų turinio analizės metodai. Atliekant tyrimą daroma prielaida, kad tarporganizacinio bendradarbiavimo procese suinteresuotų veikėjų bendrai priimtų sprendimų, atliktų veiksmų pagalba sukuriamos socialinės inovacijos, kurios padeda spręsti socialines problemas, bei kuria naudą visuomeneilt
dc.description.abstractThe article discusses the social innovation, their features, stakeholders and cross-organizational cooperation theoretical aspects. Social innovation and cross-organizational cooperation conceptual scheme is carried outwhich aim is to solve the social problems. The rural development policy innovation become increasingly important in large-scale social innovation, and one of the main obstacles to the development of innovation is identified as innovators lack of cooperation. Therefore, it is important to investigate the general cooperation with cross-organizational characteristics that influence the development of social innovation in the rural areas. Based on theoretical aspects, it is assumed, that cross-organizational cooperation process requires interested parties, developed general solutions, actions which yield increasingly becoming social innovation development, i. e. specific social problemsen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 166-170-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofJaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : socialiniai mokslai : studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Akademija, 2017-
dc.subjectSocialinės inovacijoslt
dc.subjectTarporganizacinis bendradarbiavimaslt
dc.subjectSuinteresuoti veikėjailt
dc.subjectSocial innovationen
dc.subjectInter-organizational cooperationen
dc.subjectStakeholdersen
dc.subject.classificationStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)-
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleSocialinių inovacijų kūrimas pasitelkiant tarporganizacinį bendradarbiavimą kaimo vietovėselt
dc.title.alternativeSocial innovation in inter-organizational through cooperation in rural areasen
dc.typeconference paper-
dcterms.bibliographicCitation15-
dc.date.updated2017-07-03T14:04Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "52167"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-9913"], "code": "P2c", "subject": ["S003"], "url": ["http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5593"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 5, "sheets": 0.357, "timestamp": "20170703140411.0", "account": {"year": 2017, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "202E6AFE01731FB9BC5E6385515195C4", "lname": "Bieliauskaitė", "fname": "Dovilė", "status": "0", "name": "Bieliauskaitė, Dovilė"}]}-
local.typeP-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.