Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90603
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Bytautaitė, Julija
Title: Bioorganinių preparatų įtaka chemizuotai auginamų žieminių rapsų (Brassica napus) ‘Sunday‘ produktyvumui, siekiant suaktyvinti ir sutaupyti sintetinio beico Rovral aqua flo panaudojimą bei pagerinti augalų žiemojimą
Other Title: The impact of bio organic products for the chemisized growth of oilseed rape (Brassica napus) 'sunday', (winter form) productivity achieving activating and reducing the amount of seed treatment Rovral aqua flo aqua flo usage and improving winter hybernation
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017
Extent: p. 164-170
Date: 2017
Keywords: Žieminiai rapsai;bioorganinės trąšos;biometriniai rodikliai;efektyvumas;winter rape;bio-organic fertilizers;biometric indicators;effectiveness
Abstract: Bioorganinių preparatų įtaka chemizuotai auginamų žieminių rapsų ‘Sunday‘ produktyvumui, siekiant suaktyvinti ir sutaupyti sintetinio beico Rovral aqua flo panaudojimą bei pagerinti augalų žiemojimą. Taikomosios ekologijos studijų programos magistro darbas. Vadovas doc. dr. Vidmantas Spruogis, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017. Moksliniame straipsnyje pateikiami chemizuotai auginamų rapsų augimo intensyvumo, lapų ploto formavimosi, sausųjų medžiagų kaupimosi, fotosintetinių parametrų, derlingumo tyrimo duomenys ir kokią įtaką turėjo bioorganinių nano trąšų Nagro panaudojimas žieminiams rapsams ‘Sunday‘. Darbo objektas – ‘Sunday‘ veislės žieminių rapsų pasėliai, papildomai apipurkšti bioorganinių universalių nano trąšų Nagro tirpalu. Darbo metodai: 2015–2016 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje atlikti žieminių rapsų ( Brassica napus) pasėlio formavimo naudojant Nagro trąšas tyrimai. Tirta žieminių rapsų veislė ‘Sunday‘. Kitos agrotechninės priemonės buvo atliktos pagal Bandymo stotyje taikomą žieminių rapsų auginimo technologiją. Darbo rezultatai: papildomas žieminių rapsų apipurškimas Nagro trąšomis turėjo teigiamos įtakos žieminių rapsų augimo ir vystymosi procesams. Suderinant sėklų beicavimą bioenergetiku Nagro 0,5 l 100 kg ir rudeninį vienkartinį purškimą Nagro universal 1,0 l ha-1, gaunami absoliučiai geriausi rezultatai: didžiausias rapsų sėklų derlius 3,87 t ha-1 ir geriausios kokybė produkcija. Nagro trąšos ir beicas Rovral aqua flo aqua flo statistiškai patikimai padidino tokius žieminių rapsų ‘Sunday‘ rodiklius – augalo ilgį 118,16–127,64 cm, šakų skaičius 6–10 vnt., sėklų kiekį ankštaroje 28,27 vnt., sėklų derlingumą 3,16–3,87 t ha-1
The impact of bio organic products for the chemisized growth of oilseed rape Brassica napus 'Sunday', (winter form) productivity achieving activating and reducing the amount of seed treatment Rovral aqua flo usage and improving winter hibernation. Applied ecology study program master's thesis. The research supervisor: doc. dr. Vidmantas Spruogis; University of Aleksandras Stulginskis, Accademy, 2017. In scientific article is present/is given the research data/information about rapeseed growth intensity, leaf radius formation, conservation of dry substances, photosyntethic parameters, fertility sugar content. And the influence of the use of bio organic nano fertilizers Nagro on oilseed rape (Brassic napus, winter sunday form). Study target/object: crops of 'Sunday' variety of winter form of oilseed rape additionally sprayed with the solution of nano fertilizer. Methods: a research has been made through 2015- 2016 at the Test site of The University of Aleksandras Stulginskis. Testing crop formation using Nagro fertilizers analysis. Subspecies 'Sunday' was investigated of the winter form oilseed rape. Other agro technical measures were used in accordance with technologies used at The Test site on.Using Nagro, stain rate can be reduced. Along with Nagro and stains, stain increases efficiency. Nagro reduces plant stress, which causes the synthetic dressing. Along with Nagro and dressing, increased productivity, improved quality of the harvest and biometric parameters
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.47 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

51
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.