Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90601
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Tamulis, Giedrius;Česonienė, Laima
Title: Šešupės upės ruožo Lenkija - Kaliningradas vandens kokybės įvertinimas 2010-2015 metais
Other Title: Water quality evaluation of Šešupė river stretch „Poland –Kaliningrad“ in 2010-2015
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 164-167
Date: 2017
Keywords: Šešupės upė;Upių vandens kokybė;Upių ekologinė būklė;Nitratų azotas;Bendras azotas;Bendras fosforas;Biocheminis deguonies suvartojimas;Šešupė river;River water quality;Ecological status of rivers;Nitrate nitrogen;Total nitrogen;Total phosphorus;Biochemical oxygen demand
Abstract: Upės – svarbus komponentas hidrologiniame cikle, tačiau jos priskiriamos vienai iš labiausiai žmogaus veiklos pažeistų ekosistemų pasaulyje, kadangi veikia kaip paviršinio vandens melioracijos groviai ir į kuriuos patenka įvairiausi teršalai. Pastarieji įtakoja upių vandens kokybę, nuo kurios priklauso upės biologinis produktyvumas, ekologinis vientisumas, gyvybingumas bei stabilumas. Upių vandens kokybę blogina pramonės, buities, lietaus nuotekos, netinkamai naudojamos trąšos, kurias lietus išplauna iš žemdirbystės laukų. Svarbu stebėti ir vertinti upių vandens kokybę , kad ji nekeltų pavojaus aplinkai, biologiniai įvairovei ir žmonių sveikatai. Šio tyrimo tikslas yra įvertinti Šešupės upės vandens kokybę (ruožas Lenkija - Kaliningradas) 2010 – 2015 metais. Naudojami duomenys yra paimti iš Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento prie LR AM. Analizuojant upių vandens kokybę pateikiami šių rodiklių vidurkiai su standartinėmis paklaidomis: biocheminio deguonies suvartojimas (BDS7 mgO2/l), nitratų azotas (mgN/l ), bendro azoto (mgN/l ), bendro fosforo (mgP/l)
Rivers are an important component of the hydrological cycle, but it is assigned to one of the most human activities damaged ecosystems in the world. Rivers are as surface water reclamation groves, which fall within a wide range of contaminants. The latter influences the quality of the river water, which determines the biological productivity of the river, ecological integrity, viability and stability. River water quality is deteriorating industrial, household, rainwater, improper use of fertilizers, the rainwashes from agricultural fields. It is important to monitor and evaluate the quality of the river water, that it does not endanger the environment, biodiversity and human health. The objective of the study is to assess the Šešupė river water quality (stretch Poland - Kaliningrad) in 2010 - 2015. The data used are taken from Marijampolė Regional Environmental Protection Department under the Ministry of PM. Of river water quality indicators presented in these averages with standard errors: biochemical oxygen demand (BDS7 mg O2 / l) of nitrate nitrogen (mgN / L), total nitrogen (mgN / L), total phosphorus (mgP / l)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90601
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.01 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.