Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90600
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Mikalaikevičiūtė, Lijana;Stiklienė, Aida
Title: Marijampolės miesto aplinkos oro užterštumo vertinimas biotestavimo metodu
Other Title: Urban environment air pollution evaluation with biotest method of Marijampole city
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 168-171
Date: 2017
Keywords: Magelaninis kiminas (Sphagnum magellanicum);Sėjamoji pipirnė (Lepidium sativum L.);Oro tarša;Biotestavimas;Sphagnum magellanicum;Garden cress (Lepidium sativum L.);Air pollution;Biotest
Abstract: Naudojant biotestavimo metodą buvo įvertintas Marijampolės miesto oro taršos poveikis sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) morfometriniams rodikliams. Magelaniniai kiminai (Sphagnum magellanicum) buvo surinkti iš santykinai švarios aplinkos, išdžiovinami ir sudedami į specialiai paruoštus krepšelius. Samanų krepšeliai buvo eksponuojami 5 savaites (35 d.) skirtingais metų laikais (vasarą ir rudenį) trijose skirtingose Marijampolės miesto seniūnijose. Praėjus ekspozicijos laikotarpiui, kiminai buvo nugabenami į laboratoriją ir sumalami. Į Petri lėkšteles buvo sudedama po 5 g. sumaltų kiminų, sudrėkinama 40 ml. distiliuotu vandeniu ir į paruoštą substratą pasodinama po 25 sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) sėklas. Paruoštos Petri lėkštelės 5 paras 25o C temperatūroje laikomos termostate. Praėjus 5 paroms, buvo išmatuojami sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) morfometriniai rodikliai. Vasaros (2016.07.18 – 2016.08.22) ir rudens (2016.10.16 – 2016.11.20) laikotarpiu Mokolų seniūnijoje didžiausias (p<0,05) neigiamas poveikis sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) daigų ir šaknų ilgiams buvo nustatytas Vilkaviškio gatvėje. Degučių seniūnijoje (p<0,05) didžiausias neigiamas poveikis morfometriniams rodikliams buvo nustatytas vasarą – V. Kudirkos ir Kauno gatvėje, o rudenį – Kauno ir Statybininkų gatvėje. Narto seniūnijoje didžiausias (p<0,05) neigiamas poveikis daigų ir šaknų ilgiams vasaros metu buvo nustatytas Gamyklų ir Aukštaičių gatvėje, o rudenį – Panevėžio ir Vytauto gatvėje
Using biotest method was evaluated Marijampole air pollution impact on garden cress (Lepidium sativum L.) morphometric characteristics. Sphagnum magellanicum biosorbent was collected from a relatively clean environment, then dried and placed in a specially prepared baskets. Moss bags were exhibited for 5 weeks (35 days.) at different times of the year (summer and autumn) in three different Marijampole city neighborhoods. After the exposure period, biosorbent was transported to the laboratory and minced. In Petri saucer were added after a 5 g. of chopped moss, moisten with 40 ml. distilled water and planted in the prepared substrate 25 garden cress (Lepidium sativum L.) seeds. Prepared petri saucer 5 days 25 ° C temperature are considered thermostat. After 5 days, was measured garden cress (Lepidium sativum L.) morphological parameters. Summer (07.18.2016 - 08.22.2016) and autumn (16.10.2016 - 11.20.2016) period Mokolai neighborhood highest (P <0.05) negative impact on garden cress (Lepidium sativum L.) seedlings and root length was determined Vilkaviškio street . Degučiai neighborhood (p <0.05), maximum negative impact on morphological parameters were set summer - V. Kudirka and Kaunas on the street, and in the autumn - Kaunas and Statybininkas street. Nartas neighborhood highest negative impact on seedling and root lengths of summer time was set at the Gamyklos and Aukštaičiai street, and in the autumn - Panevezys and Vytautas street
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90600
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.24 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.