Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90580
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSpruogis, Vidmantas-
dc.contributor.authorDautartė, Anželika-
dc.contributor.authorBytautaitė, Julija-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T04:24:20Z-
dc.date.available2019-05-18T04:24:20Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000052237-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/90580-
dc.description.abstract2015–2016 m. Aleksandro Stulginskio universitete buvo vykdomi bioenergetiko NAGRO ir bioorganinių trąšų NAGRO universal įtakos žieminių kviečių derliui ir kokybei Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis tyrimai. Apibendrinus tyrimų duomenis galima padaryti atitinkamas išvadas – bandymuose nustatyta, kad galima sumažinti sintetinių pesticidų panaudojimą 39–60 %, juos pakeičiant gerai subalansuotomis bioorganinėmis NAGRO universal trąšomis ir bioenergetiku NAGRO. Padidinti auginamos žemės ūkio produkcijos derlingumą 40–59 % ir pagerinti produkcijos kokybę, panaudojant bioorganinius NAGRO preparatus. Žieminiams kviečiams ‘Olivin‘ beicavimo metu kartu su beicu Kinto naudojant bioenergetiką NAGRO, pakanka pusės beico normos - sutaupoma beico. Suderinus rudeninį purškimą su NAGRO, gaunamas didžiausias grūdų derlius 7,14 t ha-1lt
dc.description.abstractThe research of bioenergetic NAGRO and bio-organic fertilizer NAGRO universal effect on winter wheat yield and quality under Lithuanian agroclimatic conditions was carried out in 2015-2016 at Aleksandras Stulginskis University. Summarizing the research it can be concluded - tests showed an option for reduction of sintetic pesticides by 39-60 percent, replacing them with a well-balanced NAGRO universal bio-organic fertilizer and bio-energetic NAGRO. It leads to the increase of yields by 40-59% and improves production quality as well. We may decrease the rate of Kinto coating for winter ‘Olivia” wheat in a half, applying it together with bioenergetic NAGRO. Combining autumn spraying with application of NAGRO, gives the maximum grain yield 7.14 t / haen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 136-139-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017-
dc.subjectBioorganiniai preparatai NAGROlt
dc.subjectŽieminiai kviečiailt
dc.subjectEkologiškos trąšoslt
dc.subjectGrūdų derlingumaslt
dc.subjectProdukcijos kokybėlt
dc.subjectAplinkos taršos mažinimaslt
dc.subjectBioorganic preparations NAGROen
dc.subjectWinter wheaten
dc.subjectOrganic fertilizeren
dc.subjectGrain yielden
dc.subjectProduct qualityen
dc.subjectEnvironmental pollutionen
dc.subject.classificationStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dc.subject.otherEkologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)-
dc.titleEkologiškų bioorganinių preparatų Nagro įtaka žieminių kviečių produktyvumui padidinti ir aplinkos taršai sumažintilt
dc.title.alternativeOrganic bio-organic products Nagro influence on winter wheat increase productivity and reduce environmental pollutionen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation9-
dc.date.updated2017-09-13T11:02Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "52237"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["N012"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "N", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20170913110253.0", "account": {"year": 2017, "late": false}, "na": 3, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "DE44A73A2110C398CFB183055B708BC5", "lname": "Spruogis", "fname": "Vidmantas", "status": "0", "name": "Spruogis, Vidmantas"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "EA743AE5B09CBF2798CDF35F6E96005D", "lname": "Dautartė", "fname": "Anželika", "status": "1", "orcid": "0000-0002-6418-8108", "name": "Dautartė, Anželika"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "F5A66DEBD1C92B457FFB5DF72A53D067", "lname": "Bytautaitė", "fname": "Julija", "status": "0", "name": "Bytautaitė, Julija"}]}-
local.typeP-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptMiškų ir ekologijos fakultetas-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.