Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90570
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Montvydas, Algimantas
Title: MIško atkūrimas plynosiose kirtavietėse VĮ Mažeikių miškų urėdijos Renavo girininkijoje
Other Title: Forest reforestation in Renava forest district of Mazeikiai forest enterprise
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017
Extent: p. 81-89
Date: 2017
Keywords: Miško atkūrimas;plyna kirtavietė;eglės želdiniai;tankis;kokybė;įvertinimas;Clear-cut areas;forest site;spruce plantations;evaluation
Abstract: Darbe nagrinėta miško atkūrimo būklė Renavo girininkijoje 2007–2016 metais. Panaudoti želdinių ir žėlinių projektai, miškotvarkos duomenys, papildant juos savo stebėjimais, atlikti matavimai 6–8 metų želdiniuose. Renavo girininkijoje 2007–2016 m. atkurtas miškas plynose kirtavietėse 273 ha želdiniais (79 proc.) ir žėliniais (21proc.). Eglių želdiniais atkurta 192 ha (76 proc.), jie pasirinkti kaip tyrimo objektas. Faktiškai miškotvarkos projektuotos miško atkūrimo apimtys Renavo girininkijoje įvykdytos pagal plotą, atkūrimo būdus, tikslines medžių rūšis, nuokrypiai nedideli. Prioritetas skirtas mišriems želdiniams. Pagal želdinių ir žėlinių projektus (96 sklypai) pirmų metų prigijimo duomenys mažai skiriasi, vidutiniškai prigyja 92,1 proc. (nuokrypis ± 3,6). Išlikusių gyvybingų medelių skaičius – 2,93±0,53 tūkst. vnt/ha –pakankamas. Vertinant 6–8 metų želdinius vidutinis gyvybingų tikslinių medelių kiekis (3080/ha) atitinka miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus. Visuose sklypuose, kuriuose želdinta eglė, ji išlikusi vyraujančia rūšimi 66 proc. (±24 proc.). Želdiniai vertinami gerai, tinkami toliau formuoti tikslinį medyną. Pagal atliktus matavimus nustatyti svarbiausi veiksniai, turintys įtakos eglių augimui. Eglių augimą į aukštį lemia dirvožemio sąlygos. Geriau eglės auga Nc ir Lc augavietėse, čia jų vidutinis aukštis 2,8 m. Eglės aukštis Lb ir Ld augavietėse mažesnis (2,5–2,6 m) ir patikimai skiriasi nuo c trofotopo augaviečių. Tarp Lb ir Ld augaviečių aukščių skirtumai neesminiai. Eglės augimas į aukštį nors ir priklauso nuo augavietės sąlygų, tačiau artimose pagal trofiškumą augavietėse skirtumai neesminiai (Nc, Lc). Augaviečių įtaka eglės augimui į skersmenį pasireiškia stipriau, lyginant su jų poveikiu medelių aukščiui
Object of the thesis – growth and evaluation spruce plantations after clear cuttings in period of 2007-2016 years in Renava forest district of Mažeikiai forest enerprise.The aim is to determine the range of qualitive features of Norway spruce. Stands of spruce species dominant (49%), desiduous species pine (23%), birch(22%). The large part (about 80%) of stands grow on overmoistured soils (forest sites Lc, Lb, Ld). Renava forest district of 2007-2016 reforestation of clear – cut areas273 ha, artificial (79%) and natural regeneration (21%).Spruce was planted on 192 ha (predominating species -76%), desiduous pine (18%),oak (4%).Spruce plantations in 6-9 year-old clear-cut areas was studied (24 forest survey plots). It was cleared up, that growth of spruce most important factor soil fertility and moisture. The biggest young spruce average height (2,9m) was established in forest sites Lc, Nc. In Lb, Ld sites height are lower (2,5-2,6m). Site index of spruce growth to the diameter get stronger as compared to height. 90% of all sruce plantations are mixed (with pine, oak, alder, birch). Of mixe spruce growth does not have a noticeable impact, because sheme selected acording to requirements. Plantations of spruce valued good fit for the further formation of the productive, target stands
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.