Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90556
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Pečkauskas, Deividas;Steponavičius, Dainius;Kemzūraitė, Aurelija;Bauša, Laimis;Zaleckas, Ernestas
Title: Rapsų ankštarėlių sandariklių nunešimo pavėjui tyrimai
Other Title: The investigations of rape pod sealants drift
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 27-30
Date: 2017
Keywords: Rapsai;Ankštarėlių sandarikliai;Vėjo tunelis;Vėjo greitis;Lašelių greitis;Rape;Pod sealants;Wind tunnel;Wind speed;Droplets speed
Abstract: Subrendusios rapsų ankštarėlės, dar prieš derliaus nuėmimą, nuo aplinkos poveikio savaime atsiveria ir sėklos išbyra, t.y. patiriami sėklų derliaus nuostoliai. Įprastai rapsų pjūties sėklų nuostoliai sudaro apie 4–5%, o nepalankiais metais nuo 10 iki 20% ir daugiau. Rapsų ankštarėlių atsparumas savaiminiam atsidarymui priklauso nuo veislės, agrotechnikos, meteorologinių sąlygų kaitos prieš pat derliaus nuėmimą, rapsų brendimo netolygumo ir kt. Rapsų sėklų byrėjimo iš ankštarėlių sumažinimui plačiausiai naudojami du sandarikliai: pinoleno grupės produktai, kurių pagrindas – di-1-p-mentenas ir latekso polimerų produktai. Mokslinėje literatūroje pateikiama jų įtaka sėklų derliaus išsaugojimo efektyvumui gana prieštaringa. Todėl buvo sukurtas eksperimentinis ankštarėlių sandariklis PS4, kurio veikliosios medžiagos yra akrilas ir trisiloksanas. Be to, vertinant aplinkos apsaugą ir purškimo efektyvumą, labai svarbus yra ir lašelių nunešimas pavėjui. Šiame darbe atlikti palyginamieji sukurto preparato ir trijų sandariklių (PS1, PS2, PS3), kurių veikliosios medžiagos yra įprastai naudojamos sandariklių gamyboje, eksperimentiniai lašelių nunešimo pavėjui vėjo tunelyje, tyrimai. Vėjo tunelyje nustatyta, kad tirtų rapsų ankštarėlių sandariklių nunešimas pavėjui priklauso nuo vėjo greičio ir sandariklio rūšies. Kai vėjo greitis siekė 2 m s-1 eksperimentinio PS4 tirpalo nunešama apie 3% mažiau nei kitų tirpalų, o kai 8 m s-1 – apie 6%. Todėl galima teigti, kad naudojant eksperimentinį rapsų ankštarėlių sandariklį poveikis aplinkai bus teigiamas. Tyrimais įrodyta, kad PS4 sandariklio lašelių judėjimo greitis pavėjui buvo mažesnis nei PS1, PS2, PS3 tirpalų. Viena to priežasčių yra PS4 tirpale esančios medžiagos, ribojančios mažų lašelių, kurie yra lengviausiai veikiami vėjo, susidarymą
Experimental trials were carried out in 2016 at the Laboratory-Experimental Station for Investigation Technological Processes of Agricultural Machinery. Four different pod sealants (PS) were used in the present study. Chemical composition of PS was based on terpene polymer (PS1), carboxylated styrene butadiene copolymer with alkyl phenyl hydroxyethylene (PS2), turpentine resin (PS3) and polyether-polysiloxane copolymer with styrol-acrylate copolymer (PS4). An open circuit type wind tunnel was developed to study the drift from sprayer nozzle under controlled and repeatable environmental and spraying conditions. A flat fan nozzle Hypro FC-ULD120-02 Ultra Lo-Drift with dual air induction technology was tested at wind speeds of 2, 4, 6, 8, and 10 m•s−1. Droplets speeds from nozzles were recorded with a high speed video system at a frame rate of 2000 f s-1. The tests showed that drift of tested rapeseed PS depends on the wind speed and the type of sealant. When the wind speed reached 2 m s-1, experimental PS4 solution drifted about 3% less than other PS, and when wind speed was 8 m s-1 – about 6%. Thus, the use of experimental PS will have a positive impact on the environment. Studies have shown that PS4 sealant droplets downwind speed was less than PS1, PS2, PS3. The reason for this is a solution of a substance PS4 restricting the small droplets that are the most exposed to the wind
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90556
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.37 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.