Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90555
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Čiuladaitė, Aistė;Čingienė, Rasa
Title: Skirtingų galvijų mėšlo tvarkymo sistemų įtaka oro taršai
Other Title: Influence of different manure management systems on air pollution
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 24-26
Date: 2017
Keywords: Amoniakas;Mėšlas;Oro temperatūra;Emisija;Šiltnamio efekto dujos;Ammonia;Manure;Air temperature;Emission of greenhouse gases
Abstract: Žemės ūkyje svarbiausi koncentruotos taršos šaltiniai yra gyvulininkystės ūkiai. Intensyviuose gyvulininkystės ūkiuose aplinkos taršos mažinimui reikėtų taikyti įvairias technologines ir administracines priemones, nes svarbios yra visos smulkmenos, kurios gali įtakoti tiek gyvulių produktyvumą, tiek daromą žalą aplinkai. Stambėjant gyvulininkystės ūkiams, vienoje vietoje sutelkiami neįprastai dideli skaičiai gyvulių, kurie įtakoja padidėjusį mėšlo/srutų kiekį. Būtent tai kelia grėsmę supančiai aplinkai: orui, dirvai ir vandeniui. Straipsnyje nagrinėjama skirtingų galvijų mėšlo tvarkymo sistemų įtaka oro taršai. Tyrimai atlikti dviejuose gyvulininkystės ūkiuose, taikančiuose skirtingas mėšlo saugojimo sistemas (kraikinio mėšlo aikštelė ir srutų rezervuaras). Tyrimais nustatyta, kad didžiausia anglies dioksido (CO2) emisija (1400 mg•m-2h) išmatuota tirštame mėšle, o didžiausia amoniako (NH3) koncentracija (240 mg•m-2h) stebima skystame mėšle. Šiais tyrimais siekiama ūkiams padėti tikslingiau pasirinkti aplinkai draugiškesnę mėšlo tvarkymo sistemą
Concentrated livestock farms are the main sources of pollution in agriculture. Intensive livestock farm’s pollution reduction means should be applied to a various technological and administrative measures, since all the questions that can affect both the productivity of livestock and damage the environment are important. Big livestock farms with a large number of animals concentrated in one place influence the increase of manure/slurry amount. This poses a threat to the environment: air, soil and water. The article deals with the different livestock manure management systems and their influence on air pollution. Studies were conducted in two animal farms, using various manure storage systems (solid manure storage area and a slurry tank). Studies have shown that the maximum of carbon dioxide (CO2) emissions (1400 mg • m-2 h), measured in solid manure and the maximum ammonia (NH3) concentration (240 mg m-2 h) is observed in the liquid manure. This study is intended to help farmers appropriately choose environmentally friendly manure handling system
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90555
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.