Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90550
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Butkus, Ričardas;Lupeika, Arūnas
Title: Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo mažose ir vidutinėse įmonėse problemos
Other Title: Occupational Safety and Health Management problems in small and medium-sized enterprises
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 9-12
Date: 2017
Keywords: Darbuotojų sauga ir sveikata;Kontrolė;Mažos ir vidutinės įmonės;Occupational Safety and Health;Control;Small and medium enterprises
Abstract: Įmonės savininkas ar vadovas, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais, tarp kitų pareigų privalo kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi norminių teisės aktų reikalavimų. Dalį šių pareigų vadovas gali pavesti vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistams ir įmonės padalinių vadovams. ES šalyse ir Lietuvoje daugiausiai mirtinų nelaimingų atsitikimų (MNA) įvyksta mažose (iki 50 darbuotojų, apie 50 % visų MNA) ir vidutinėse įmonėse (iki 250 darbuotojų, apie 18 % visų MNA). Daugiausia DSS teisės aktų pažeidimų (nuo 62,4 % 2009 m. iki 70,2 % 2015 m. visų pažeidimų) VDI nustato įmonėse, kuriose dirba iki 50 darbuotojų. Daugumoje labai mažų įmonių (iki 10 darbuotojų) DSS valdymu užsiima patys savininkai, kartais naudojamasi konsultacinių įstaigų paslaugomis, tačiau tik apie 15 % savininkų yra mokęsi ir atestuoti kaip DSS specialistai. Apie 37 % mažųjų įmonių (nuo 10 iki 49 darbuotojų) yra DSS specialistai (savininkas ar darbuotojai šias pareigas gretinantys su kitu pagrindiniu darbu įmonėje), kitose dar naudojamasi ir konsultuojančiosios įmonės paslaugomis. Deja, tik apie trečdalyje šių įmonių vadovų kiek tai DSS klausimus pavedę tvarkyti įmonės padalinių vadovams. Labai mažose įmonėse nėra darbuotojų atstovavimo DSS klausimais, o mažose įmonėse darbuotojų atstovavimas nustatytas tik apie ketvirtadalyje apklaustų įmonių. Gerinat DSS valdymą ir kontrolę įmonėse, jos DSS specialisto darbas neturėtų apimti visų įmonės DSS reikalų, o nemaža dalis, ypač rizikos vertinimo, DSS mokymo, instruktavimo ir kontrolės klausimų turėtų būti deleguoti tinkamai paruoštiems ir atestuotiems padalinių vadovams
A business owner or manager, implementing the employer’s obligation to provide the employees safe and healthy working conditions for all work-related aspects, among other duties required to monitor how employees comply with regulatory requirements. Part of these employer’s duties may be delegated to the Occupational Safety and Health (OSH) professionals and heads of departments. Largest number of fatal accidents (FA) in EU and Lithuania occurs in small (up to 50 employees, about 50% of the total FA) and medium-sized enterprises (up to 250 employees, about 18% of the total FA). 62,4 % legal act’s violations in year 2009 and 70,2 % in 2015 were registered in the enterprises smaller than 50 employees. In majority of very small enterprises (to 10 employees), safety and health management is done by employers themselve and in some cases by consulting companies, but only 15 percent of employers are certified as health and safety specialists. In 37 % of small enterprises (10 to 49 employees) safety and health specialists are also employed or involved into other activities while other companies rely on services of consulting companies. Only approximately in one of three enterprises safety and health questions are assigned to the heads of departments. In very small enterprises there is no appropriate employee representation for the questions of health and safety, while only one of four small enterprises have the employee representative of OSH. Improvement in OSH management can be achieved if responsibilities related to risk assessment, OSH training, instructing and control will be distributed not only to OSH specialists but also to properly educated and certified heads of departments
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90550
Affiliation(s): Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.27 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.