Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90547
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Vilkevičius, Gediminas
Title: Principo „teršėjas moka“ įgyvendinimas tvarkant komunalines atliekas
Other Title: Implementation of the “polluter pays” principle when managing municipal waste
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 20-23
Date: 2017
Keywords: Komunalinės atlikos;Atliekų tvarkymas;Atliekų turėtojas;Principas „teršėjas moka“;Vietinė rinkliava;Municipal waste;Waste management;Waste holder;“Polluter pays” principle;Local tax
Abstract: Lietuvoje kasmet susidaro apie 1,3 mln. tonų komunalinių atliekų, o vienam gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis yra daugiau kaip 400 kg. Siekiant sukurti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje įsteigta 10 regioninių atliekų tvarkymo centrų. Rengiantis stoti į Europos Sąjungą ir tapus jos nare bei kuriant šią sistemą, principas „teršėjas moka“ buvo perkeltas į Lietuvos teisės aktus. 2013 m. valstybinio audito išvados rodo, kad principo „teršėjas moka“ įgyvendinimas tvarkant atliekas Lietuvoje susiduria su problemomis ir turi esminių trūkumų. Atliekų turėtojų ir atliekų apskaita Lietuvoje yra netiksli, ne visuose regionuose žinomos tikrosios atliekų tvarkymo sąnaudos, savivaldybės naudoja skirtingus įmokų už atliekų tvarkymą nustatymo metodus. Straipsnyje aptariama, kaip įgyvendinant principą „teršėjas moka“ komunalinių atliekų tvarkymo srityje taikomas proporcingumo principas, kokie veiksniai turi įtakos taikant šį principą
About 1.3 million tons of municipal waste is produced in Lithuania every year and more than 400 kg of municipal waste fall on each inhabitant. Ten regional waste management centers have been established when seeking to develop waste management system satisfying requirements the European Union. “Polluter pays” principle has been transposed to the Lithuanian legal acts when preparing to join the European Union and after becoming its member. Conclusions of the public audit from 2013 show that implementation of the “polluter pays” principle in the waste management area faces some problems and has substantial gaps. Record of waste holders and waste is inaccurate, real costs of waste management are known not in all regions, municipalities apply different methods estimate taxes for waste management. The article discusses how proportionality principle is applied when implementing the “polluter pays” principle in the waste management area and what factors influence its application
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90547
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.89 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

22
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.