Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90539
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Marcevičius, Algirdas
Title: Paprastosios pušies sėklų daigumo priklausomybė nuo medyno amžiaus
Other Title: Scots pine stand age influence to seeds germination
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017
Extent: p. 40-43
Date: 2017
Keywords: Paprastoji pušis;amžius;atkūrimas;Scots pine;age;afforestation
Abstract: Tyrimai atlikti 2016 metais VĮ Druskininkų miškų urėdijos Na ir Nb augaviečių pušynuose. Tyrimų tikslas yra nustatyti paprastosios pušies sėklų daigumo priklausomybę nuo medyno amžiaus. Darbo objektas – paprastosios pušies medynai. Darbe sprendžiami uždaviniai: nustatyti esamų medynų rūšinę sudėtį skirtingose augavietėse, nustatyti esamų medynų rūšinės sudėties pasiskirstymą pagal amžių, įvertinti esamų medynų skalsumą skirtingose augavietėse. Tyrimai atlikti 2016 metais VĮ Druskininkų miškų urėdijos Na ir Nb augavietėse. Tyrimams panaudoti 24 skirtingo amžiaus medynai, kurių sudėtyje vyravo paprastosios pušys. Pirmiausiai tyrimo metu buvo smulkiai išanalizuojama kiekvieno medyno charakteristika: augavietė, amžius, rūšinė sudėtis bei skalsumas. Apibendrinant rezultatus, galime teigti, kad Na ir Nb augavietėse pušis atitinkamai užėmė 89,2 % ir 96.6 %. Karpotasis beržas atitinkamai pagal augavietes sudarė 10,8 % ir 3,4 %. Nustatyta, kad beržo priemaiša daugiausiai vyrauja 35 metų medynuose ir užima 10-30%, medyno rūšinės sudėties, o pušies medynams subrendus iki 100-115 metais, beržo dalies medynų rūšinėje sudėtyje iš vis nelieka. Nb augavietėje augančių medynų vidutinis medynų skalsumas, lyginant su Na augaviete yra didesnis net 70%
Investigations were carried out in 2016 Druskininkai forestry enterprise on Na and Nb pine habitats. The aim is to identify Scots pine seed germination dependence on the age of the stand. The object - Scots pine stands. The paper dealt objectives: to identify stands species composition in different habitats, identify stands species composition by age group, to assess the stand stocking level in different growing areas. For investigations were used 24 different age stands containing dominated by Scots pine. First, the study was analysed in detail for each stand characteristics: habitat, age, species composition and stocking level. Summarizing the results, we can conclude that Na and Nb habitats, respectively pine habitats occupied 89.2% and 96.6%. Birch according sites of 10.8% and 3.4%. Present the maximum impurity birch dominated stands of 35 years and covers 10-30% of the stand species composition and mature pine stands up to 100-115 years, birch stands of the composition of species do not remain still. Nb habitat stands growing medium stocking level stands in relation to habitat is well above 70%
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.86 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.