Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90536
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Malinauskaitė, Regina
Title: Rauktalapės rūgštynės (Rumex crispus) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui
Other Title: Allelopathic effects of curly dock (Rumex Crispus) on spring barley seed germination and early growth
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2017, t. 24, nr. 1
Extent: p. 1-9
Date: 2017
Keywords: Rumex crispus;Miežiai;Jonizuotas ir distiliuotas vanduo;Brinkinimas;Daigumo rodikliai;Rumex crispus;Barley;Ionized and distilled water;Soaking;Germination rates
Abstract: Siekiant nustatyti Rumex crispus vaisių (nebrinkintų ir 168 val. brinkintų) bei jonizuoto (pH 8,6) vandens alelopatinę sąveiką ir įtaką vasarinių miežių grūdų daigumui 2015 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto laboratorijoje buvo atliktas eksperimentas. Diegiant skirtingais santykiais (miežiai – 30 grūdų; 20 miežių grūdų : 10 R. crispus vaisių; santykiai 15:15 ir 10:20) buvo įvertintas poveikis paprastojo miežio grūdų daigumui. Nustatyta, kad daiginant distiliuotame vandenyje nebrinkinti R. crispus vaisiai slopino miežių grūdų daigumo galią ir daigumą, o brinkinti – skatino daigumą, išskyrus padiegus santykiu 10:20. Dėl šarminio jonizuoto vandens poveikio nebrinkinti vaisiai neturėjo įtakos miežių grūdų daigumo galiai ir daigumui (nepriklausomai nuo padiegimo santykio, siekė 100 %). Po brinkinimo suintensyvėjo miežių vidurūšinė konkurencija, mažiausia daigumo galia (83 %) ir daigumas (92 %) nustatyti padiegus santykiu 20:10. Dėl distiliuoto vandens poveikio nebrinkinti vaisiai skatino miežių šaknelių ir koleoptilių tįsimą. Ilgiausios šaknelės ir koleoptilės buvo padiegus santykiu 15:15. Brinkinti R. crispus vaisiai skatino miežių šaknelių tįsimą, bet neturėjo įtakos koleoptilių ilgiui. Jonizuotame vandenyje R. crispus nebrinkinti vaisiai, padiegus santykiu 20:10 ir 15:15, slopino miežių šaknelių ir koleoptilių tįsimą. Padiegus santykiu 10:20, miežiai suformavo ilgiausias šakneles ir koleoptiles. Brinkinti R. crispus vaisiai skatino miežių šaknelių ilgėjimą, ypač padiegus santykiu 10:20, bei koleoptilių ilgėjimą. R. crispus vaisiai (nebrinkinti ir brinkinti) esminės įtakos suformuotų šaknelių skaičiui neturėjo
The experiment was carried out at Aleksandras Stulginskis University in 2015. The goal of the experiment was to set the allelopathic interaction and influence of Rumex crispus seeds (unsoaked and soaked for 168 hours) and ionized water on spring barley grain germination. The following experiment variants with different proportions of barley grains and R. crispus fruits were used: a) control – 30 barley grains; other variants: b) 20 barley grains and 10 R. crispus fruits, c) 15:15 and d) 10:20. During the germination in distilled water, unsoaked R. crispus fruits inhibited the barley grain germination. In alkaline ionized water, unsoaked fruits did not affect the barley grain germination, which amounted to 100%. Soaked Rumex crispus fruits stimulated the germination. The lowest germination energy (83%) and viability (92%) were determined in the case of ratio 20:10. In distilled water, unsoaked fruits increased barley root and coleoptile elongation. The longest roots (140.00 mm) and coleoptiles (108.26 mm) were in the variant 15:15. Soaked fruits increased barley root elongation, but did not have any effect on the coleoptile length. In ionized alkaline water, in the experiment variants 20:10 and 15:15, R. crispus fruits suppressed barley root and coleoptile elongation. In the case of ratio 10:20 barley formed the longest roots and coleoptiles. Soaked fruits increased barley root elongation, especially in the case of ratio 10:20, and coleoptile elongation. R. crispus fruits had no significant effect on the number of roots
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3440/2239
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.49 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.