Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90535
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Bračiulis, Vytautas
Title: Skirtingų mineralinių trąšų įtaka paprastosios egles (Picea abies) kalėdinių medelių išauginimo technologijoje
Other Title: Influence of different mineral fertilizers on cultivation technologies of cristmas trees (Picea abies)
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017
Extent: p. 64-68
Date: 2017
Keywords: Paprastoji eglė;trąšos;būklė;prieaugis;Norway spruce;fertilizers;condition;growth
Abstract: Tyrimo metu buvo tiriama skirtingų mineralinių trąšų įtaka paprastosios eglės (Picea abies) kalėdinių medelių išauginimui 2015–2016 metais. Pasirinktos šios trąšų rūšys: Nova tech classic 8-12-12, kizeritas, amonizuotas superfosfatas, amonio salietra. Šios trąšos tirtos Lazdijų r., Noragėlių sen., Ginčionių kaime, įveistoje Vytauto Bračiulio kalėdinių medelių plantacijoje. Siekiant nustatyti dirvožemyje esamą ir reikiamą maistinių medžiagų (makroelementų) kiekį pirmiausia buvo atlikti dirvožemio agrocheminiai tyrimai remiantis LAIMMC agrocheminių tyrimų laboratorijos metodika. Atlikus dirvožemio tyrimus ir nustačius jo sudėtį bei dirvos pH ir sudarius tręšimo planą, kuris būtų geriausias eglučių išauginimui, pasirinktos anksčiau minėtos trąšų rūšys. Trąšoms ištirti plantacijoje išskirti 6 tiriamieji bareliai; juose trąšos naudojamos skirtingais deriniais penkiuose bareliuose, šiuose bareliuose gauti rezultatai palyginami su 1-ojo barelio, kuris buvo netręštas ir naudojamas kaip kontrolinis, rezultatais. Pirmas tręšimas atliktas 2015 metų gegužės mėnesį. Eglučių prieaugio matavimai ir būklės vertinimas buvo atlikti lapkričio mėnesį (matuotas prieaugis į aukštį ir į skersmenį, šaknų sistemos ilgis, vertinama spalva). Geriausi rezultatai buvo 4-ame barelyje, kuriame panaudotos visos trąšų rūšys didesniu kiekiu, o prasčiausi rezultatai 1-ame, kuriame trąšos nenaudotos. Tiriant atskirų trąšų poveikį medeliams nustatyta, kad didžiausią poveikį augimui turi amonio salietra, o mažiausią kizeritas. Antrasis analogiškas tręšimas buvo atliktas 2016 metų gegužę. Geriausi rezultatai buvo tuose pačiuose laukeliuose, kaip ir ankstesniais metais
During the study, the influence of different kind of mineral fertilizers on spruce's nurture for years 2015 and 2016 was analyzed. These are types of fertiIizers which were selected: Nova tech classic 8-12-12, kieserite, ammoniated superphosphate, ammonium nitrate. These fertilizers were analyzed at Vytautas Braciulis' Christmas tree plantation situated in Lazdijai disctrict, Noragėliai township, Ginčionys village. In order to ascertain the existent and proper quantity of nutrients in soil, agrochemical study, in accordance with the methodology of LAIMMCC laboratory of agrochemical studies, of soil was executed in the first place. After the constitution and pH of the soil were ascertain, and the best plan of spruce fertilization was organized, the fertilizers, mention above, were selected. To analyze fertilizers, six exploratory squares were distinguished. The squares were fertilized with different combinations of fertilizers, and the results were comparet with the square number 2, which wasn't fertilized at all. The first fertilization was accomplished on May of 2015. on November, the increment and state of spruces were ascertain (increment in height and lenght, lenght of root system, and colour were assesed). The best results were found in the fifth square, where all of the fertilizers were used, and the worst results were in the second square, which was not fertilized at all. When the influence on growth of individual fertilizers was ascertain, the results have shown that ammnium nitrate is the most powerful fertilizer, and the kieserite is the weakest. The second, analogous, fertilization was accomplished on May of 2016. The results were the same as the year before. All of the data is summarized and represented on diagrams and tables
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.