Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90533
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Stankevičienė, Gintarė
Title: Miškų įveisimas privačioje ne miško žemėje Jonavos rajone 2005 – 2015 metais
Other Title: Afforestation of non-forest private land in Jovava district during 2005-2015 years
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017
Extent: p. 54-58
Date: 2017
Keywords: Tikslinė medžių rūšis;netikslinė medžių rūšis;želdiniai;našumo balas;Target tree species;non-target tree species;forest stands;agricultural productivity
Abstract: Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus programoje numatyta, jog Lietuvos miškingumas 2020 m. turi siekti 34,2 proc., todėl per penkmetį turi padidėti dar 1,4 proc. Tam skiriama ES struktūrinių fondų parama miškui įveisti nenaudojamose ir žemės ūkiui netinkamose žemėse. Šiame darbe analizuojamos miškų įveisimo tendencijos su ES parama privačioje ne miško žemėje Jonavos rajone 2005–2015 m. Per tiriamąjį laikotarpį naujai įveista 412,09 ha miškų, kasmet vidutiniškai po 37,46 ha. Kadangi Jonavos rajone mažo našumo (iki 32 balų) žemių yra nedaug (6 proc.), todėl atitinkamai didžioji dalis (75,9 proc.) naujų miškų įveista žemės ūkiui tinkamose žemėse. Tikslinių ir netikslinių medžių rūšių pasiskirstymą tiriamuoju laikotarpiu nulėmė tų metų „Miško atkūrimo ir įveisimo“ nuostatai. Bendras tikslinių rūšių plotas įveistuose želdiniuose Jonavos rajone 2005–2015 m. sudarė 75,1 proc., o iš netikslinių medžių rūšių didžiausią plotą užėmė gluosnio želdiniai (21,93 poc.)
According to National Forest Sector Programme, Lithuanian forest coverage have to reach 34,2 % in 2020. Because of it, Lithuanian forest coverage have to increase by 1,4 % during quinquennial. To achieve this, EU structural funds support afforestation in unused and unsuitable for agriculture lands. In this paper, it has been analyzed non-forest land afforestation encouraged by EU support in Jonava district during 2005-2015 years During the investigation period 412,09 hectares of forest were newly planted, an annual average of 37,46 hectares. Knowing that low productivity lands (up to 32 points) comprise a small part of Jonava district (6%), the majority of new forests were planted in suitable agriculture lands. During the investigation period the current "Afforestation and Reforestation" regulations influenced the distribution of target and non-target tree species. The total target tree species area in afforested territories in Jonava district constituted 75,1 % during 2005-2015 years. Major area of non-target tree species consisted of willow plantations (21,93%)
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.