Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90513
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Žemaitaitis, Edmundas
Title: Žemės ūkyje naudotose žemėse ir miško žemėje įveistų želdinių palyginamoji analizė Tauragės miškų urėdijos Batakių girininkijoje
Other Title: Utilized agricultural land and forest land plantations planted comparative analysis in Batakiai wodward at Tauragės forest enterprises
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017
Extent: p. 49-53
Date: 2017
Keywords: Miško atkūrimas;miško įveisimas;želdiniai;Reforestation;afforestation;plantations
Abstract: Tyrimai atlikti VĮ Tauragės miškų urėdijos Batakių girininkijos 2005–2013 m. 8 buvusiose žemės ūkio žemėse įveistuose želdiniuose ir 17 sklypų, kuriuose buvo atkurti miško želdiniai. Tyrimų tikslas – įvertinti želdinius, įveistus žemės ūkio paskirties žemėse, bei palyginti juos su kirtavietėse įveistais želdiniais. Darbe sprendžiami šie uždaviniai: išnagrinėti miško želdinių įveisimo ypatumus žemės ūkio paskirties plotuose, ištirti eglės prigijimą, išsilaikymą ir augimą įvairiose augavietėse. Želdiniuose, įveistuose žemės ūkyje naudotose žemėse, ir miško želdiniuose palyginti biometrinius parametrus ir produktyvumą . Atlikti tyrimai parodė, kad eglės želdiniai prigijimas Batakių girininkijoje gerai prigijo tiek žemės ūkiui naudotose žemėse, tiek ir miško žemėse kirtavietėse, prigijo 90 proc. Želdavietės kategorija buvo esminis veiksnys, lemiantis prigijusių eglės želdinių augimą Batakių girininkijoje. Nustatyta, kad eglės vidutinis aukštis ir skersmuo buvo didesnis žemės ūkio plotuose įveistuose želdiniuose, lyginant su atkurtais kirtavietėse. Pagrindinių biometrinių rodiklių skirtumai buvo statistiškai patikimi
Investigations were carried out state-owned company Taurage Forest Enterprises subdivision Batakiai Woodward in 2005-2013 year, 8 in the former agricultural destination plots planted plantations and17 plots where it was restoring forest plantations. Aim of the investigations - to evaluate plantations, planted agricultural lands and to compare them with a forest land, the logging sites planted plantations. At work addresses the following objectives: to analyze specificities forest plantations, agricultural land, explore the fir engraftment, stability, and growth in different habitats. Tree stands planted utilized agricultural lands and forest plantations, compared biometric parameters and productivity of agricultural planted plantations and forest plantations. Studies have shown that fir plantations engraftment Batakiai district as abandoned agricultural lands and forest lands and on logging sites is high and exceeds 90%. Area of planting category was a key factor in the growth of fir plantations at the initial stage Batakiai district. Determined that the average fir height and diameter was larger agricultural areas planted plantations, compared with their restoration on logging sites. Basic geometric parameters differences were statistically significant
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.08 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.