Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90501
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Jaruševičius, Nerijus
Title: Vėjovartų pažeistų medynų atkūrimas
Other Title: Afforestation after wind damage
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017
Extent: p. 18-22
Date: 2017
Keywords: Vėjovartos;dirvos įdirbimas;želdiniai;Wind damage;soil preparation;afforestation
Abstract: Tyrimai atlikti 2016 metais VĮ Prienų miškų urėdijos Išlaužo girininkijoje. Tyrimų tikslas yra nustatyti po vėjovartų atkurtų kirtaviečių želdinių kokybę Išlaužo girininkijoje. Darbo objektas – po vėjovartų atkurtų kirtaviečių želdiniai. Darbe sprendžiami uždaviniai: nustatyti buvusių medynų rūšinę sudėtį, nustatyti dirvos ruošimo būdą ir laiką, įvertinti želdinių prigijimą procentais. Tyrimams panaudotos 14 želdinimų atkurtos plynųjų sanitarinių kirtimų biržės. Želdiniai įvertinti vadovaujantis „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais“ (AM Nr. D1-682, 2015). Želdiniuose buvo išskiriamos apskaitos aikštelės, kurių skaičius priklauso nuo sklypo ploto. Nustatyta, kad paprastoji pušis sudarė didžiausią buvusių medynų dalį – 85,9 proc., paprastoji eglė sudarė 10,9 proc., o mažiausią dalį – beržai – 3,2 proc. Visose kirtavietėse dirvos ruošimo laikas ir būdas buvo vienodas. Dirva ruošta praėjus metams po kirtimo, ji įdirbta freza ir ruošiant vagas. Rudenį buvo atkurta 66,3 proc., pavasarį 81,5 proc. kirtaviečių. Pasodinus sodmenis pavasarį, želdinių prigijo 16 proc. daugiau nei pasodinus rudenį
Investigations were carried out in 2016 in Prienai Forestry enterprise. The aim was to determine felling afforestation after wind damage. The object: felling afforestation areas. The objectives: to identify the former stand species composition, to determine soil preparation, to evaluate the percentage of survival of plantings. In studies were used 14 afforestation sanitary clear-cutting areas. The study were evaluated in accordance with the "Afforestation and Reforestation regulations (AM, D1-682, 2008). It was found that majority of investigation stands was Scots pine stands - 85.9%, Norway spruce ranked second place - 10.9%, the lowest ranked of the birch - 3.2%. All felling soil preparation time and the way was the same. Soil were prepared a year after clear cut-felling, choosing cultivation and preparing furrows. In autumn, it was afforested 66.3%, in spring - 81.5% of all clear cut felling. Compared seedlings planting in autumn and spring, were found that spring plantation were 16% higher than in planting seedlings in autumn
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.