Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90495
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Gavenauskas, Algirdas;Dautartė, Anželika
Title: Biologinio preparato Fertenat įtaka vasarinių kviečių derlingumui ir kokybei
Other Title: The effect of biological preparation fertenat on spring wheat productivity and quality
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2017, t. 24, nr. 1
Extent: p. 10-19
Date: 2017
Keywords: Biologinis preparatas Fertenat;Derlingumas;Kokybė;Vasariniai kviečiai;Spring wheat;Biological preparation Fertenat;Productivity;Quality
Abstract: Aleksandro Stulginskio universiteto bandymų stotyje, vidutinio sunkumo priemolio sekliai glėjiškame karbonatingame išplautžemyje (Endocalcaric Amphigleyic Luvisol (Endoclayic, Drainic, Episiltic), 2013–2014 m. tirta biologinio preparato Fertenat įtaka vasariniams kviečiams, augintiems pagal nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus. Biologinis preparatas Fertenat turėjo esminės įtakos, kuri priklausė nuo biologinio preparato normų ir metų meteorologinių sąlygų, vasarinių kviečių derliaus struktūros elementų ir cheminės sudėties rodiklių reikšmėms. Koreliacinis ryšys buvo stiprus tarp Fertenat normų bei vasarinių kviečių augalo stiebo ir varpos ilgio, grūdų skaičių varpoje, bendro ir produktyvių vieno augalo stiebų skaičiaus bei 1 000 grūdų masės ir grūdų hektolitro svorio. Koreliacinis ryšys tarp biologinio preparato Fertenat normų baltymų, šlapiojo ir sausojo glitimo kiekio grūduose taip pat buvo stiprus, tarp krakmolo kiekio grūduose 2013 m. koreliacinis ryšys irgi buvo stiprus, o 2014 m. – tik vidutinio stiprumo. Dėl biologinio preparato Fertenat įtakos vasarinių kviečių grūdų derlingumas padidėjo 0,05–0,30 t ha–1, arba 2,29–13,76 proc. vnt., ir 0,02–0,41 t ha–1, arba 0,40–8,23 proc. vnt. Esmingai vasarinių kviečių derlių padidino purškimas 6 l ha–1 ir didesne Fertenat norma. Nedidelės 1–3 l ha–1 normos yra neefektyvios. Koreliacinis ryšys tarp Fertenat normų ir grūdų derlingumo buvo stiprus
The research of the biological preparation Fertenat effect on spring wheat was investigated at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University in Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol (LVG-pw-cc) during 2013–2014. Spring wheat was grown according to the requirements of the National Agricultural Products Quality System. Biological preparation Fertenat had a significant effect on the elements of spring wheat yield structure and the values of chemical composition parameters, influenced by the rates of biological preparation and meteorological conditions. A strong correlation was found between the Fertenat rates and spring wheat plant stem and ear length, grain number per ear, total and productive stem number of one plant and 1 000 grain and hectolitre weight. The correlation between the biological preparation rates and protein, wet and dry gluten was strong as well. A strong correlation between the biological preparation rates and starch amount in grain was found in 2013, while in 2014 this correlation was moderate. The application of biological preparation Fertenat increased the spring wheat yield by 0.05–0.30 t ha–1 or by 2.29–13.76 percent units and by 0.02–0.41 t ha–1 or 0.40–8.23 percent units. The application of 6 l ha–1 and higher Fertenat rates significantly increased the spring wheat yield. Small 1–3 l ha–1 rates are inefficient. The correlation between the Fertenat rates and grain productivity was strong
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3441/2240
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.