Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90492
Type of publication: conference paper
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Vasilevskis, Darjušas
Title: Juodalksnio želdinių ir žėlinių būklės palyginamoji analizė VĮ Šalčininkų miškų urėdijos Rūdninkų girininkijoje
Other Title: Alder and sprouts zelin state of comparative analysis SE Šalčininkų forestry, forest districts Rūdninkų
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017
Extent: p. 44-48
Date: 2017
Keywords: Juodalksnis;žėlimas;želvietė;savaiminukai;sėklos;sklaida;Alder;regeneration;area of planting;seed dissemination
Abstract: Tyrimai vykdyti Šalčininkų miškų urėdijos Rūdninkų girininkijoje 2006–2015 metų plynose juodalksnio kirtavietėse, kurios paliktos atsikurti arba želdinta, taip pat tyrimai vykdyti šalia derančio brandaus juodalksnio medyno. Tirtas juodalksnio žėlimas bei savaiminukų būklė skirtingo amžiaus želvietėse, sėklų kritimo fenologija, sėklų kiekis, sklaida nuo motininio medyno. Atlikus juodalksnio sėklų sklaidos tyrimą nustatyta, jog sėklų kritimo pradžia 2016 metais prasidėjo spalio 24 d. Nustatyta, kad daugiausiai juodalksnio sėklų (apie 67 proc.) iškrenta spalio mėnesio pabaigoje. Daugiausia sėklų išbyra 5 m atstumu nuo motininio medyno. Nustatyta, kad juodalksnio savaiminukų skaičius priklauso ir nuo žėlinių amžiaus. Kuo vyresnio amžiaus žėliniai, tuo savaiminukų skaičius mažesnis. Didžiausias juodalksnio žėlinių tankis yra Ud augavietėje – čia priskaičiuojama beveik 8 tūkst. vnt./ha juodalksnio savaiminukų. Pcn augavietėje jų jau gerokai mažiau – apie 5,5 tūkst. vnt./ha. Blogiausiai juodalksnis žėlė Pdn augavietėje. Atlikus matavimus gauta, kad didžiausias juodalksnio savaiminukų tankis želdiniuose yra Pdn augavietėje, čia priskaičiuojama apie 4 tūkst. vnt./ha juodalksnio savaiminukų. Lcp ir Pcn augavietėje jų jau gerokai mažiau – apie 3 tūkst. vnt./ha. Blogiausiai juodalksnis žėlė Udl augavietėje. Išanalizavus duomenis matome, kad sėklinės kilmės savaiminukų bėgant metams daugėja, o vegetatyvinių – mažėja. Didžiausias sėklinės kilmės juodalksnio savaiminukų tankis yra 4–7 metais po medyno iškirtimo, t. y.apie 5-6 tūkst. vnt./ha juodalksnio savaiminukų, o vegetatyvinės kilmės savaiminukų daugiausia 1–3 metais – apie 2 tūkst. vnt./ha
Research carried out by SFE Šalčininkų Rūdninkų district 2006-2015 years in final felling sites alder, which left for natural regeneration or sprout, also were carried out near a matching mature alder stand. The influence of alder regeneration and origin condition of different age plots seeds fall phenology, seed number, scatter from the parent stand. The alder seeds scattering investigation revealed that the seeds fall in the beginning of 2016 began on 24 October. It was found that most of alder seeds (about 67%) fall in late October. Most seed passes 5 meters away from the parent stand. It was found that the number of black alder origin depends on precommercial age. The older alder, the origin decreases. The biggest alder precommercial density Ud habitat, estimated at almost 8 thousand. origin alder trees per hectare. PCN their habitat has considerably less - about 5.5 thousand. trees per hectare. The worst alder jelly Pdn habitat. The measurements revealed that the largest alder origin and seedling density ICP and Pdn habitat, where there are about 7 thousand. origin alder trees per hectare and plants. PCN their habitat has considerably less - about 5 thousand. trees per hectare. The worst alder jelly UDL habitat After analyzing the data, we see that seed origin increasing over the years, and the largest decreases vegetative alder seed origin density 4-7 years after cutting, here there are about 5-6 thousand. origin alder trees per hectare, and the vegetative origin mostly 1-3 years, and is about 2 thousand. trees per hectare
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.18 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.