Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVitunskienė, Vlada-
dc.contributor.authorVinciūnienė, Valerija-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T04:11:39Z-
dc.date.available2019-05-18T04:11:39Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.isbn9786094594557-
dc.identifier.otherVDU02-000052048-
dc.identifier.urihttp://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/soctyri/Darnus_Lietuvos_vystymasis_2014.pdf-
dc.description.abstractTyrimo tikslas – remiantis darnaus žemės ūkio ir agroaplinkos darnumo sampratos interpretacijomis, atskleisti viešosios paramos, skiriamos agrarinės aplinkosaugos priemonėms finansuoti, reikšmę siekiant aplinkos darnumo Lietuvos žemės ūkyje. Pirmoje skyriaus dalyje apžvelgta darnaus žemės ūkio ir agrarinės aplinkos darnumo samprata. Antroje skyriaus dalyje išnagrinėta agrarinės aplinkosaugos klausimų integravimo į žemės ūkio politiką istorinė raida Lietuvoje. Identifikuoti ir aprašyti penki agrarinės aplinkosaugos politikos vystymosi etapai, apimantys daugiau nei tris dešimtmečius. Taip pat išnagrinėta viešųjų išlaidų agrarinės aplinkosaugos priemonėms finansuoti dinamika Lietuvoje 1993–2013 m., ir naujuoju programavimo laikotarpiu 2014–2020 m. Atlikta gilesnė atskirų agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo Lietuvoje erdvinė analizė savivaldybių lygmeniult
dc.description.abstractResearch aim – to reveal the importance of public support under the agri-environmental measures in achieving agri-environmental sustainability in Lithuania based on sustainable agriculture and agri-environmental sustainability concept interpretations. In the first part of the chapter, an insight into the concept of sustainable agriculture and agri-environmental sustainability is presented. The second part of the chapter examines the development of the integration of the environmental objectives into the agricultural policy over more than three decades in Lithuania. Five stages of the development of agri-environmental policy have been identified and described. The dynamic of public expenditure on agri-environmental measures in Lithuania over the period 1993–2013 has been analysed, extending the analysis to the 2014–2020 programming period. A more thorough spatial analysis of the implementation of certain agrienvironmental measures has been carried out on a municipality levelen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 252-281-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofDarnus vystymasis: teorija ir praktika = Sustainable development: theory and practice : kolektyvinė monografija : elektroninis išteklius. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2014-
dc.subjectAgrarinė aplinkosaugalt
dc.subjectAgroaplinkalt
dc.subjectŽemės ūkio politikalt
dc.subjectDarnumaslt
dc.subjectAgri-environmentalen
dc.subjectAgri-environmental protectionen
dc.subjectAgricultural policyen
dc.subjectSustainabilityen
dc.subject.classificationKnygos dalis / Part of book (Y)-
dc.subject.otherEkonomika / Economics (S004)-
dc.titleViešosios paramos reikšmė siekiant aplinkos darnumo Lietuvos žemės ūkyjelt
dc.title.alternativeThe importance of public support in achieving agri-environmental sustainability in Lithuaniaen
dc.typebook part-
dcterms.bibliographicCitation66-
dc.date.updated2017-03-23T15:07Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "52048"}, "publisher": {"other": ["Vilniaus universitetas"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "isbn": ["9786094594557"], "code": "Y", "subject": ["S004"], "url": ["http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/soctyri/Darnus_Lietuvos_vystymasis_2014.pdf"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 30, "sheets": 2.143, "timestamp": "20170323150718.0", "account": {"year": 2014, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "32D4AAA93E1FDF48EE7401CEB145EBB6", "lname": "Vitunskienė", "fname": "Vladzė", "status": "1", "name": "Vitunskienė, Vlada"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "19A5016FEF2603D84829738F70897943", "lname": "Vinciūnienė", "fname": "Valerija", "status": "0", "name": "Vinciūnienė, Valerija"}]}-
local.typeY-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptBioekonomikos plėtros fakultetas-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.