Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90433
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009);Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Štyps, Esmeralda;Mickevičius, Tomas;Stulpinienė, Vaida
Title: Biodegalų gamybos pokyčiai ES – ekonominis požiūris
Other Title: Biofuels production in the EU - the economic approach
Is part of: Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras, 2015, Nr. 11(1 dalis)
Extent: p. 237-244
Date: 2015
Note: eISSN 2335-8904
Keywords: biodegalai;transportas;klimato kaita;vartotojų poreikiai;bioekonomika;biofuels;transport;climate change;consumer needs;the bioeconomy
Abstract: Europos Sąjungos reikalavimai diegti ir plėtoti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą, griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai susiję su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų bei atliekų mažinimu, skatina intensyviau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, taip pat ir biodegalus. Biodegalų gamyba susijusi su alternatyviais energijos ištekliais, kurių intensyvesnis naudojimas sumažtų importuojamo iškastinio kuro vartojimą ir suteiktų galimybę plėtoti žemės ūkį, negaminant maisto produktų. Intensyvus atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas biodegalų gamybai sumažintų ūkio subjektų priklausomybę nuo mineralinių išteklių, prisidėtų prie energijos aprūpinimo sutrikimų mažinimo bei prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo politikos įgyvendinimo. Klimato kaitos problemų sprendimas skatina ieškoti klimato kaitą mažinančių priemonių, todėl Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2030 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį apie 40 proc. lyginant su 1990-ųjų metų lygiu. Taip pat siekiama, jog iki 2030 m. 27 proc. visos Europoje pagaminamos energijos būtų iš atsinaujinančių šaltinių. Europos komisijos atlikti tyrimai rodo, kad transporto sektorius sunaudoja daugiau kaip 30 proc. visos Europos sunaudojamos energijos. Siejant su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo žemės ūkio produktams, kaip alternatyvių energijos išteklių, panaudojimas biodegalų gamybai turėtų smarkiai išaugti. Todėl šiame darbe sprendžiama mokslinė problema: kokie pokyčiai vyksta ES šalių biodegalų gamyboje ir kaip Europos šalys prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo transporto sektoriuje. Šio tyrimo tikslas – įvertinti biodegalų gamybos pokyčius ES ekonominiu požiūriu[...]
European Union requirements for the development and deployment of renewable energy, stricter environmental requirements related to greenhouse gas emissions and waste reduction have influence on usage of renewable energy sources, including biofuels. Biofuel production is related to alternative energy sources, which would decrease the consumption of imported fossil fuel and enable the development of agriculture, by not producing food. The intensive use of renewable energy sources for biofuel production would reduce independence on mineral resources; contribute to reduction of energy supply disruptions and greenhouse effect reduction policies. Climate change encourages the search for climate change mitigation measures, therefore the European Union committed until the 2030 to reduce greenhouse gas emissions by about 40 percent in comparison with 1990’s level. It also aims that by the 2030, 27 percent of Europe’s energy will be produced from renewable sources. European Commission studies show that the transport sector accounts for more than 30 percent of Europe-wide energy consumption. In relation to greenhouse gas reduction of agricultural products as alternative energy sources, the use of biofuels production should increase significantly. The objective of the study is to assess the economic approach of the development of biofuels production in the EU. Therefore, this paper is solving a scientific problem: what changes are taking place in biofuel production of EU countries, and how European countries contribute to greenhouse gas emissions reduction in the transport sector. The research revealed that the European countries intensify the use of renewable energy sources in the transport sector. Generalisation and generalised abstraction methods are used in the article; in establishing biofuel production changes influencing factors, logical analysis and synthesis, and structural analysis method are applied
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90433
Affiliation(s): Kauno technikos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.