Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90412
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pekarskas, Juozas
Title: Skystų organinių trąšų „Biokal 1“ ir „Biojodžio“ įtaka ekologiškai auginamoms bulvėms
Other Title: Impact of liquid organic fertilisers „Biokal 1“ and „Biojodis“ on organically cultivated potatoes
Is part of: Sodininkystė ir daržininkystė. , T. 35 (3-4) (2016)
Extent: p. 49-64
Date: 2016
Keywords: Biocheminė sudėtis;„Biojodis“;„Biokal 1“;Bulvės;Derlius;Ekologinis ūkininkavimas;Biochemical composition;Yield;Organic farming;Potatoes
Abstract: Skystų organinių trąšų „Biojodžio“ ir „Biokal 1“ įtakos ekologiškai auginamų bulvių derliui ir jo kokybei tyrimai atlikti 2005, 2007 ir 2011 m. Aleksandro Stulginskio universiteto bandymų stotyje lengvo priemolio sekliai glėjiškame karbonatingajame išplautžemyje – IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol – LVg-p-w-cc). Nupurškus bulves „Biokal 1“ tiek du, tiek tris kartus, palyginti su „Biojodžiu“ purkštomis bulvėmis, iš esmės padidėjo bulvių gumbų suminis (0,48–0,60 t ha-1, arba 3,41–3,98 %) ir prekinis (0,43–0,69 t ha-1, arba 3,82–7,10 %) derlius. Prekinio derliaus išeigai purškimų dažnis įtakos neturėjo. Nupurškus bulves „Biokal 1“ ar „Biojodžiu“ tris kartus, iš esmės padidėjo bulvių suminis ir prekinis gumbų derlius bei prekinio derliaus išeiga, palyginti su du kartus purkštomis bulvėmis. Skystų organinių trąšų formos ir purškimo dažnis neturėjo esminės įtakos sausųjų ir tirpiųjų sausųjų medžiagų bei vitamino C kiekiui bulvių gumbuose. Nupurškus bulves tris kartus „Biokal 1“, iš esmės sumažėjo nitratų kiekis bulvėse, palyginti su du kartus „Biojodžiu“ nupurkštomis bulvėmis. Purškimas „Biokal 1“ iš esmės padidino krakmolo kiekį bulvėse, palyginti su „Biojodžiu“ purkštomis bulvėmis, o nupurškus tris kartus krakmolo kiekis buvo iš esmės didesnis, palyginti su purškimu du kartus
The research of the effect of liquid organic fertilizer „Biojodis“ and „Biokal 1“ on potato yield and quality was carried out in 2005, 2007 and 2011 at the Experimental Station of the Aleksandras Stulginskis Unniversity on loam, shallowly calcareous gleyic Luvisol - IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol - LVg-p-w-cc). It was determined, that spraying potatoes two or three times with „Biokal 1“ essentially increased the total yield of potato tubers by 0.48–0.60 t ha-1 or 3.41–3.98 %, and the marketable yield of potato tubers increased by 0.43–0.69 t ha-1 or 3.82–7.10 % compared to potatoes sparays with „Biojodis“. No significant impact on the output of the marketable yield was established. Spraying potatoes three times with „Biokal 1“ or „Biojodis“ significantly increased the total and marketable yield of tubers in comparison with spraying twice. Spraying potatoes with „Biokal 1“ three times significantly increased the output of the marketable yield of potatoes in comparison with the potatoes sprayed three times with „Biojodis“. The forms of the liquid organic fertilisers and the frequency of spraying did not have any significant impact on the quantity of dry and solube dry materials and Vitamin C. Spraying potatoes three times with „Biokal 1“ significantly increased the quantity of starch compared to spraying with „Biojodis“, and spraying three times significantly increased the quantity of starch compared to two sprays
Internet: http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/35-3ir4/35-3ir4Pekarskas.pdf
http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/35-3ir4/35-3ir4Pekarskas.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.96 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

20
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.