Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90410
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Aleknavičius, Audrius;Aleknavičius, Marius;Aleknavičius, Pranas
Title: Didelių ūkių žemės valdų optimizavimas
Other Title: Optimization of large farms tenures
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2016, t. 23, nr. 4
Extent: p. 178-189
Date: 2016
Keywords: Žemės ūkio veiklos subjektai;Ūkio žemės valda;Žemės ūkio naudmenos;Žemės savininkai;Subjects of agricultural activity;Farm tenure;Farming lands;Land management schemes;Land owners
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas žemės reformos laikotarpiu susikūrusių ūkių naudojamos žemės laukų išsidėstymo racionalumas. Pagrindinis tyrimų tikslas – išanalizuoti stambiųjų ūkių žemės valdų išsidėstymą ir nustatyti jų optimizavimo galimybes. Tyrimams pasirinktuose Jonavos rajono savivaldybės ūkiuose nustatyta, kad vidutinis atskirai dirbamo lauko plotas 14,9 ha, vidutinis atstumas iš ūkinės sodybos į laukus – 4,35 km, žemės valdos sąskaidos koeficiento K2 reikšmės – nuo 2,64 iki 8,81 (vidutiniškai 3,62). Siekiant padidinti ūkių žemės valdų kompaktiškumą, siūloma rengti žemėtvarkos schemas, kuriose būtų projektuojamos žemės valdų perspektyvinės ribos, ir įstatymu įteisinti ūkio savininkui pirmumo teise įsigyti nuosavybėn šiose ribose esančius parduodamos žemės sklypus. Straipsnyje pateikiami ūkių žemės valdų ribų pertvarkymo pavyzdžiai ir skaičiavimai, pagrindžiantys galimą ūkių gamybos išlaidų ekonomiją sumažinus vidutinius atstumus į laukus. Parengtos metodinės rekomendacijos ūkių žemės valdų perspektyvinių ribų projektavimui šiems tikslams rengiamose žemėtvarkos schemose
The article deals with the rationality of land tenure allocation for farms created during the land reform. The main purpose of the research is to analyze allocation of large farms land tenures and determine possibilities of their optimization. It was determined that the average area of a separately cultivated plot is 14.9 ha, the average distance from a farmstead to plots is 4.35 km, the fragmentation coefficient of land tenure K2 varies from 2.64 to 8.81 (in average 3.62) in the farms chosen for research in Jonava District. It is proposed to prepare land management schemes where perspective boundaries of land tenures should be planned and to legitimize the priority of a farm owner to purchase offered for sale land plots within these boundaries in order to increase compactness of land tenures. Examples of the rearrangement of tenure boundaries and calculations which ground possible economy of farms production costs due to the reduction of the average distance to the plots are presented in the article. Methodical recommendations for planning of perspective boundaries of farm tenures in land management schemes were prepared
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3405/2210
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.03 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.