Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90350
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Žutautas, Darius
Title: Šalčininkų miškų urėdijos pelningumas 2007 – 2013 metais ir jo kaitos analizė
Other Title: Šalčininkai forest enterprise profitability on 2007 – 2013 and it‘s fluctuations analysis
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 264-268
Date: 2016
Keywords: Miškų urėdija;Finansinė veikla;Ekonominiai rodikliai;Forest enterprise;Financial activity;Financial ratios
Abstract: Miškas – svarbus kraštovaizdžio elementas tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Miško ekosistema užtikrina augalų ir gyvūnų rūšių įvairovę bei vykdo daug kitų aplinkosauginių funkcijų, tačiau tuo pačiu teikia socialinę ir ekonominę naudą. Miško ekonominės funkcijos paskirtis – užtikrinti geriausią finansinį rezultatą miško savininkui ar valdytojui. Finansiniai miško ūkinės veiklos rodikliai apskaičiuojami finansinės analizės metodais, kai vertinama miško įmonės finansinė būklė įvairiais aspektais. Šie rodikliai susiję su įmonės pelningumu, mokumu, apyvartumu. Finansinių rodiklių teikiama informacija padeda pažinti ir įvertinti ūkinius procesus ir reiškinius, parengti lanksčius valdymo sprendimus. Finansinius rezultatus lemia daugelis veiksnių. Vieni jų priklauso nuo šalies ar tarptautinės rinkos situacijos, kiti nuo įmonės strateginio planavimo. Šalčininkų miškų urėdijos parduotos apvaliosios medienos kiekis nuo vidutinio visų miškų urėdijų parduoto kiekio skyrėsi nežymiai. Parduotos apvaliosios medienos kaina, tiek Šalčininkų urėdijos, tiek vidutiniškai visų miškų urėdijų buvo labai panaši. Stabiliu ekonominiu laikotarpiu Šalčininkų miškų urėdija viršija vidutinius visų miškų urėdijų rodiklius
Forest is a very important part of landscape in Lithuania and all world, too. Forest ecosystem ensure diversity of animals and plants, gives social and economical use. The purpose of economical forest function is to give the highest return to forest owner or manager. Financial indicators are calculated during financial analysis when different aspects of enterprise activity are evaluated. They are related to profitability, solvency, turnover. Information of financial ratios helps to get better different processes and take a good management decisions. They are influenced by many factors. Šalčininkai forest enterprise during 2007 – 2013 year sold 3.4 times more timber then all forest enterprises in average. Price of timber in Šalčininkai forest enterprise was very similar to all forest enterprises in average. During stable economic situation Šalčininkai forest enterprise financial rations exceeded the average of all forest enterprises
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.