Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/903
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Pehk-Ivašcenko, Viktorija;Voronova, Larisa
Title: Гуд бай, russkiy alfavit? Проблемы изучения кириллицы на уроках РКИ
Other Title: „Sudie!" rusų abėcėlei : kirilicos mokymosi problematika rusų kaip užsienio kalbos pamokose
“Good bye” to the Russian alphabet : problems of learning the Cyrillic alphabet in the Russian as a foreign language classroom
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, [T.] 7
Extent: p. 35-54
Date: 2015
Note: Online ISSN 2335-2027
Keywords: Daugiakalbė aplinka;Rusų kaip užsienio kalba;Didžiosios ir mažosios raidės;Kirilica;Lotyniški rašmenys;Abėcėlės reforma;Multilingual environment;Russian as a foreign language;Printed and cursive letters;Cyrillic alphabet;Latin alphabet;Alphabet reform
Abstract: Pagal rusų kaip užsienio kalbos mokymo standartus studentai privalo įvaldyti ne tik rašytines, bet ir spausdintines raides. Rekomenduojama pradėti mokyti rašytinėmis kirilicos grafemoms jau nuo pirmojo užsiėmimo. Tačiau šiandien situacija yra tokia, kad dažnai studentai baigia mokytis rusų kalbos abėcėlę tik įsisavinę spausdintines raides. Dauguma jau šiame etape susiduria su tam tikrais sunkumais, kurie dažnai tampa rusų kalbos studijų nutraukimo arba motyvacijos studijuoti stokos priežastimi. Kaip rodo mūsų atliktos apklausos rezultatai, studentai iš esmės orientuoti mokymui spausdintinėmis raidėmis dėl nepakankamo dėstymo valandų skaičiaus ir praktinės būtinybės trūkumo išmokti rašyti rusų kalba. Rusų kaip užsienio kalbos dėstytojas dirba ne rusų kalbos aplinkoje ir yra priverstas prisitaikyti prie realios situacijos, t. y. nenaudoti kursyvo. O kartais visai nenaudoti kirilicos. Dėstant kalbą auditorijoje didžiausias dėmesys skiriamas skambančio teksto suvokimui ir kalbėjimui, rašytinių (kaligrafinių) įgūdžių nenaudai. Dėl globalizacijos, kalbos sukomercinimo, kalbos politikos didėja tendencija atsisakyti kirilicos, pereinant prie transliteracijos variantų, kurių, beje, yra ne vienas. Visa tai silpnina kirilicos rašto vaidmenį rusų kaip užsienio kalbos pamokose, o tai kelia naujus metodinius uždavinius dėstytojui. Žinoma, būtina nepamiršti, kad kirilica yra neįkainojama nacionalinė vertybė Rusijos žmonėms, Rusijos kultūros branduolys, kultūros ir švietimo platybės dalis. Todėl bet kokį bandymą pasikėsinti į rusų kalbos abėcėlę mes vertiname kaip neteisėtą ir negaliojantį
According to the standards of teaching RFL (Russian as a foreign language), students have to acquire the written language in the following way: cursive and printed letters should be mastered simultaneously. It is strongly recommended to start teaching the Cyrillic alphabet from the very first class. However, nowadays the situation is the following: very often students complete the studies of the Russian alphabet having mastered the printed letters only. It is at this stage of language acquisition that the majority of students experience certain serious problems, which result in the fact that the students stop learning the Russian language or their motivation to learn it decreases. More often, according to our research results, the learners are inclined to study the printed letters due to the shortage of a sufficient number of teaching hours and lack of practical necessity for them to learn to write in Russian. The teachers of Russian as a foreign language (RFL) have to adjust to the real situation and the audience: they have to avoid using the cursive letters. Sometimes RFL teachers have to exclude the use of the Cyrillic alphabet at all. Globalization, commercialism, the language policy have led to the activization of the tendency to abandon the Cyrillic alphabet and pass on to transliteration. At present there are many variants of transliteration. In the language classroom, maximum attention is paid to the teaching of listening and speaking skills at the expense of developing written skills. In our view, this causes the further levelling of the role of the Cyrillic alphabet in the Russian as a foreign language classroom, which results in setting new methodological tasks to RFL teachers. Undoubtedly, it is worth remembering that the Cyrillic alphabet is an invaluable national heritage of the Russian people, the stem of the Russian culture and a part of a cultural-educational space. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/903/1/ISSN2335-2027_2015_V_7.PG_35-56.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/903
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.7.2
Affiliation(s): Anglų kalbos skyrius
Kalbų ir kultūrų skyrius
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2015, nr. 7
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

142
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

395
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.