Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90277
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Matyžiūtė, Vilija
Title: Genėjimo laiko ir skaičiaus įtaka stambiažiedžių indinių chrizantemų žiedynų skaičiui ir kokybei
Other Title: Pruning time and number of influence large - indian white chrysanthemum inflorescence number and quality
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2016, nr.7 (12)
Extent: p. 58-63
Date: 2016
Note: ISSN 2335-7282 (online)
Keywords: Chrizantemų genėjimas;genėjimo laikas;žiedynstiebio ir žiedyno kokybė;chrysanthemum pruning;pruning time;quality of flowering stem and inflorescence
Abstract: Indinės stambiažiedės chrizantemos – vienos iš svarbiausių skinamų gėlių Vėlinėms, o reguliuojant paros šviesos rėžimą – žydinčių chrizantemų galime turėti įvairiu metų laiku. Manoma, kad chrizantemų vystymuisi įtakos gali turėti genėjimo laikas ir skaičius. Stambiažiedės chrizantemos žiedams paprastai auginamos su 1-3 žiedynstiebiais ir daugiau kaip 60 cm aukščio. Bandymas atliktas trimis variantais, kiekvienas variantas 4 pakartojimais. Kiekviename pakartojime po 5 chrizantemų kerus. Bandymas atliktas su baltažiede vidutinio vėlyvumo chrizantemų veisle ‘Excel’. Paskaičiuota standartinio vidurkio paklaida (SE) parodė, kad tyrimų duomenys patikimi. Darant galutinę atlikto tyrimo išvadą, galime teigti, kad auginant indines chrizantemas žiedynams skinti ir siekiant gauti daugiausiai geros kokybės žiedynų, chrizantemų daigų sodinimą nereiktų vėluoti, sodinti jas gegužės pabaigoje ir du kartus genėti. Norint gauti maksimalų žiedynų skaičių (pavyzdžiui specializuojantis gedulingų vainikų gamyboje), galima sodinti vėliau (birželio mėn. antroje pusėje) ir genėti 2 kartus. Šios išvados tinka auginant vidutinio vėlyvumo chrizantemas ir planuojant jų žydėjimą Vėlinėms
Queensland Large chrysanthemums - one of the most important Cut flowers All Souls' Day, and the regulation of day light mode - flowering chrysanthemums can have different seasons. It is believed that the development of chrysanthemums can be influenced by pruning time and the number. Large-chrysanthemum normally producing flowering stem of 1-3 and more than 60 cm in height. The experiment was conducted in three versions, each version 4 replications. Each repetition after 5 chrysanthemums spell. The experiment was conducted with white medium late Chrysanthemum variety 'Excel'. It is estimated standard error of the mean (SE) revealed that data reliability. The definitive study conclusion, we can say that the cultivation of Queensland chrysanthemums inflorescences picking and to get the most quality flowers, chrysanthemums should not delay planting of seedlings, planting them in late May and twice pruned. In order to get the maximum number of inflorescences (such as funeral wreaths specialization of production), can be planted later (in the second half of June) and trim off 2 times. These findings also growing medium late chrysanthemums and planning their flowering All Souls' Day
Internet: http://www.zak.lt/mokslo_darbai/2016_58_63.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.06 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.